Honderd dagen solidariteit

Honderd dagen solidariteit met de slachtoffers van tyfoon Hayan.

Op 8 november 2013 werd de Filipijnen getroffen door een tyfoon die 12 miljoen inwoners, waarvan 40 % kinderen, in grote ellende stortte. Met Steunfonds Filipijnen Overpelt zijn we sinds 1983 actief maar een catastrofe van deze omvang hadden we nog niet eerder meegemaakt.

Er moest onmiddellijk hulp worden geboden: plastiek zeilen om te schuilen tegen de aanhoudende regen (want de meeste woningen waren vernield), voedsel, water en medicijnen. Uit onze reserves haalden we direct 3000 euro. Van de Provincie Limburg kregen we snel 10.000 euro en van de gemeente Overpelt via de derdewereldraad 2000 euro.

Die snelle steun gaf ons extra energie om er in te vliegen. Er was veel media aandacht: leden van onze groep werden geïnterviewd door Joos op Radio Eén, door Radio Twee, TV Limburg, het Nieuwsblad, het Belang van Limburg…

Dat zorgde voor veel respons, ook in Overpelt, dat al vaak heeft bewezen een hart te hebben voor het zuiden. De basisscholen van Hamont (de Horizon) (502 euro), van Overpelt (Lindel-Holheide) hebben respectievelijk 502 euro en 580,50 euro ingezameld. Van het Revalidatie en MScentrum kregen we een deel van de opbrengst van de kerstmarkt: 280 euro. Spontane giften van individuele schenkers waren goed voor 665 euro. Sommigen waren daarbij heel creatief: het gezin van Jo en Annelies (één van onze leden) met vier kinderen besloot een tijdje geen snoep en frisdrank te consumeren en schonk het budget dat daarmee gespaard werd.

Najaarsactie

We organiseerden ook, zoals reeds 28 jaar, onze najaarsactie eind november. Daarbij verkopen we speculaas van De Wroeter, een activiteitenboerderij in Kortessem waar mensen met een beperking gezonde en lekkere voedingsproducten maken. De opbrengst was enerzijds voor De Wroeter ( 4055,80 euro) en anderzijds voor een boerengemeenshap van het eiland Masbate dat ook getroffen werd door de tyfoon (4604,60 euro). Verscheidene kerken in Noord-Limburg deden hier aan mee, en ook het ACV, de groepspraktijken GVHV in Genk en in Lommel, en Jongerenwerking Pieter Simenon in Lommel.

Nog meer initiatieven

We kregen ook van buiten Overpelt steun: 500 euro van de wereldmuziekfestivals Gracias a la Vida in Lommel (500 euro) en Ondersteboven in Neerpelt (200 euro). In Peer organiseerde Patrick, één van onze leden, een roomconcert: live optredens in zijn living, goed voor 900 euro.

En zo werd het 15 februari: de 100ste dag nadat de tyfoon toesloeg. Die dag was er in de voormiddag een yogasessie onder leiding van Martine Sleurs. Met ruim 50 deelnemers gingen we helemaal zen dit sympathieke initiatief bracht 530 euro op.

Pelt rocks for the Philippines

Die avond volgde uiteindelijk nog de kers op de solidariteitstaart: de coverband Riborn was twee maanden voor in de weer geweest, om samen met Ilse van het café ‘t Misverstand en een hele reeks muzikanten een benifietconcert in elkaar te steken. “Pelt rocks for the Philippines” was het motto van een swingend benifietconcert in een uitverkochte Drossaerd. Er was veel ambiance en er waren kippevel-momenten. De magen werden gevuld door lekkere Filipijnse hapjes gemaakt door Filipina’s en Filipino’s die hier wonen: het concert bracht zo maar even 5143 euro op.

Dat alles betekent dat we op 100 dagen tijd 32 478,13 euro voor het goede doel konden inzamelen: 28 423,13euro voor Steunfonds Filipijnen Overpelt, en 4055 euro voor De Wroeter.
Namens SFO danken we de inwoners van Overpelt, het gemeentebestuur, de provincie Limburg en iedereen die een steentje heeft bij gedragen van harte.

PS: wat gebeurt er met uw steun? Eén van onze contacten woont en werkt al bijna 20 jaar in de Filpijnen waar hij ondersteuning geeft aan lokale boerengemeenschappen. Hij is betrokken bij de noodhulp en de heropbouw. In het najaar komt hij naar België.

Op 11 oktober viert SFO namelijk haar 30-jarig bestaan! Hier zal tekst en uitleg gegeven worden over de heropbouw. Reserveer nu reeds deze datum in uw agenda!

Rob Van Vlierden
Steunfonds Filipijnen Overpelt