post

MISFI school

Vernielingen aan gesteunde school

Op 26 augustus ’20 heeft een paramilitaire groep in de stad San Fernando de schoolgebouwen van het MISFI (Mindanao Interfaith Services Foundation Incorporated) voor de ogen van de studenten en leraren geplunderd en afgebroken. In 2011 verleende het Steunfonds Filipijnen samen met de gemeente Overpelt en het Limburgse provinciebestuur financiële steun aan het MISFI voor de bouw van deze school annex gemeenschapscentrum. Hierdoor konden de kinderen van een honderdtal landbouwgezinnen van onderwijs genieten.

Naar aanleiding van deze feiten schreef de gemeente Pelt een brief aan minister van BuZa Sophie Wilmès.


Geachte mevrouw de minister

Met dit schrijven uiten wij onze diepe bezorgdheid over de cultuur van straffeloosheid en de hiermee samengaande buitengerechtelijke executies, die momenteel op de Filipijnen heerst.

Zo werd op 17 augustus ’20 mensenrechtenactiviste Zara Alvarez vermoord. Zij zette zich o.a. in voor de lokale boeren en landarbeiders die strijden voor recht op land. Vorig jaar nog werd mevrouw Alvarez genomineerd als één van de ‘changemakers’ in de campagne van 11.11.11.

En op 26 augustus ’20 heeft een paramilitaire groep in de stad San Fernando de schoolgebouwen van het MISFI (Mindanao Interfaith Services Foundation Incorporated) voor de ogen van de studenten en leraren geplunderd en afgebroken. Het leger dreigde tevens alle leraren te arresteren en heeft hen bevolen het gebied te verlaten. 

Onze gemeente heeft een bijzondere band met voornoemde school. Immers in 2011 verleenden wij samen met het Limburgse provinciebestuur en het lokale Steunfonds Filipijnen financiële steun aan het MISFI voor de bouw van deze school annex gemeenschapscentrum. Hierdoor konden de kinderen van een honderdtal landbouwgezinnen van onderwijs genieten.

Wij vragen u dan ook met aandrang om onze bezorgdheid over deze gebeurtenissen over te maken aan de diplomatieke vertegenwoordigers van de Filipijnen in ons land.

Waarvoor dank.

Met oprechte hoogachting

de algemeen directeur,
Peter Spooren
de burgemeester,
Frank Smeets

modiale raad Pelt
Marijke Claes

post

Zara

Zara Alvares

Op 17 augustus 2020 werd mensenrechtenverdedigster Zara Alvares vermoord, een activiste die zich ondermeer inzette voor het onderzoek naar de moorden eerder in Negros waarbij meerdere boeren werden vermoord.

Zara, 39, zat bijna twee jaar vast en na haar vrijlating bleef ze werken als para Legal van Karapatan en was hoofd van het Geïntegreerde Gezondheidsprogramma (NIHIP) op het eiland Negros.

Zara werd destijds al vervolgd voor haar politieke overtuiging en met name vanwege haar inzet voor de mensenrechten. Terwijl ze daarvoor op 30 oktober 2012 werd gearresteerd, werd ze aangeklaagd als een gewone crimineel. In 2014 kwam ze op borgtocht vrij. Dit jaar berichtte zij ons het goede nieuws  dat op 4 maart de rechtbank eindelijk haar moordzaak had verworpen. 

SFO lanceerde een online petitie om de nabestaanden van Zara financieel te ondersteunen. Dit bracht maar liefst 1900 euro op. We wensen de nabestaanden van Zara veel sterkte toe.