post

Najaarsactie 2015

Geef honger geen kans

img_3664De Filipijnen is een archipel van 7107 eilanden in Zuidoost-Azië. Ongelijke landverdeling, feodale pachtsystemen, woekerpraktijken bij leningen, concurrentie met goedkopere (gesubsidieerde) importgoederen, gebrek aan tractoren, machines en irrigatie, achteruitgang van het milieu en wisselvallige seizoenspatronen liggen mee aan de basis van armoede onder de boeren op het platteland. Alhoewel ze voedsel produceren lijden ze zelf tot 6 maanden per jaar honger en is er te weinig variatie in hun voedsel.

waterput

 

Aan de slag in Tigbao

Met de najaarsactie van 2015  ondersteunen we 173 arme boerengezinnen van het dorp Tigbao (in de gemeente Milagros) op het eiland Masbate. Dat eiland is gekend van de duizenden hectaren grote koeienboerderijen van wijlen dictator Marcos en zijn vertrouwelingen. Door de intensieve houtkap en overbegrazing is de bodem ernstig verarmd en heerst er een chronisch watertekort. Bovendien hebben de boerengezinnen veel van hun landbouwkennis en -ervaring verloren omdat ze zich voornamelijk op veeteelt hebben toegespitst. De boeren van het dorpje Tigbao bewerken er vaak niet meer dan ¾ hectare land en verdienen amper 450 euro per jaar. Zelf kunnen ze net genoeg produceren om 9 maanden van te leven. Voor de rest moeten ze naar de stad trekken of zich in de schulden steken.

Sinds november 2013 – na de doortocht van de verwoestende taifoen Haiyan – staat de organisatie TABI-Masbate de boeren van het dorp Tigbao bij. TABI-Masbate is al enkele jaren een trouwe én betrouwbare partner van het Steunfonds Filipijnen Overpelt. Na de rampzalige storm groeide bij de lokale boerengemeenschap de nood aan toekomstgericht en solide oplossing voor de voedselonzekerheid waarmee ze al zo lang worden geconfronteerd. Ze laten zich daarbij inspireren door gelijkaardige projecten in de buurt, die via TABI-Masbate ook door ons Steunfonds worden ondersteund.

De plannen zijn gesmeed… tijd voor actie! 

Het project omvat een aantal activiteiten: zo verdelen we  zaai- en plantgoed, kippen en eenden, bouwen we een demonstratieboerderij uit, ontwikkelen we aangepaste landbouwtechnieken en organiseren we vormingen in duurzame landbouw, verzorging van kleinvee en voedselverwerking.

tabi18

Nog concreter? Elke gezin krijgt 5 kilo maïs- of rijstzaad verdeeld. De opbrengst daarvan gaat naar een buffer voor noodgevallen. Ook krijgen 50 gezinnen krijgen elk 3 kippen voor verdere kweek. Daarna geven ze elk 2 kippen door aan de andere gezinnen. De demonstratieboerderij zal intensieve groentetuinen en een plantkwekerij herbergen, ‘adlai’ verbouwen als alternatief basisvoedsel, wormencompost produceren en regenwater opvangen. Tot slot zullen de boeren tijdens de vormingssessies veel opsteken over  duurzaam bodembeheer, biologische meststoffen en een betere bewaring van voedingsmiddelen.

boerengezinMinstens even belangrijk is de oprichting van een boerenorganisatie in Tigbao. TABI-Masbate zal hierin een drijvende kracht zijn, in nauw overleg met zowel de de boeren van Tigbao als de omliggende gemeenschappen die ons Steunfonds via TABI-Masbate al enige tijd ondersteunt.  Zo breiden we dit succesverhaal rond voedselzekerheid steeds verder uit. We hopen dat de boeren van het dorp Tigbao op jullie steun kunnen rekenen. We danken jullie alvast van harte!

Speculaas De Wroeter

Het Steunfonds Filipijnen Overpelt vzw verkoopt tijdens het weekend van 21-22 en 22-29 november speculaas aan een twintigtal kerken in Noord-Limburg. De opbrengst van de actie gaat integraal naar het project in Tigbao.

Na de mis wordt speculaas verkocht voor de prijs van 3 euro per pakje. De speculaas wordt gebakken in de dagcentrum “De Wroeter” in Kortessem. “De Wroeter” richt zich naar volwassen mannen en vrouwen met een verstandelijke of sociale beperking, maar met nog veel talenten en mogelijkheden. Met deze actie steunen we dus niet alleen een Filipijns, maar ook een Belgisch project.

Vorig jaar bracht onze najaarsactie 3335 Euro op. Hiermee konden we boeren in een aantal andere gehuchten van Milagros voorzien van o.a. vier bijkomende waterputten, landbouwplanning en kooklessen.

Hiervoor willen wij u allen hartelijk danken, ook namens onze contacten in de Filipijnen. Zij konden met eigen ogen vaststellen hoe uw bijdrage het leven van de boeren beter maakt. Wij hopen ook dit jaar zo’n mooi bedrag te kunnen overmaken aan onze partners in de Filipijnen.