post

Najaarsactie SFO 2016

Reeds 32 jaar verkopen we elk najaar speculoos om fondsen te werven voor projecten in de Filipijnen. Dit jaar voor een koepel van Filipijnse kinderrechtenorganisaties. De speculoos wordt gebakken door De Wroeter dus u steunt meteen ook de sociale economie bij ons.

Ook Filipijnse kinderen hebben rechten

1

Inheemse kinderen van de Mangyan stam in Oriental Mindoro ontvangen, net als de meeste inheemse kinderen in het land, geen tot weinig gezondheidszorg en onderwijs.

De Filipijnen, een Zuid-Oostaziatische archipel met meer dan 100 miljoen inwoners, wordt gekenmerkt door een grote sociale ongelijkheid. Een overgroot deel van de bevolking leeft in absolute armoede. De Filipijnse bevolking groeit snel aan en het land kent een snelle verstedelijking. Een groot deel van jongeren en kinderen, die 42 % uitmaken van de bevolking, leeft in stedelijke armoede en is erg kwetsbaar. Veel kinderen overleven op straat. De jeugdcriminaliteit die hiermee gepaard gaat, is hoofdzakelijk te wijten aan de erg problematische omgeving waarin kinderen en jongeren opgroeien. Mensenrechtenactivisten wijzen er op dat kinderrechten nog al te vaak worden geschonden.

Te veel kinderen vallen uit de boot

Masbate

Kinderen bij de overblijfselen van hun weggeblazen huis in Masbate.

De Filipijnen ratificeerde in 1990 het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Maar het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties zegt dat er nog veel werk aan de winkel is om alle Filipijnse kinderen een waardig leven en toekomst te bieden. Eén op de drie inwoners is een kind en de helft van de bevolking is jonger dan 24 jaar. Daarmee beschikt het land over een enorm potentieel voor haar ontwikkeling.

Toch lijkt de Filipijnse overheid hier maar weinig belang aan te hechten:  investeringen in onderwijs en gezondheidszorg blijven ver onder de internationale normen. De ongeveer 35 miljoen (straat)arme kinderen lopen het risico te vervallen in criminaliteit, druggebruik en kinderarbeid. Seksueel misbruik en kinderprostitutie blijven een belangrijk probleem.

Kindarbeider

Kindarbeider op de suikerriet plantages in Negros.

De omstreden nieuwe president, Rodrigo Duterte, belooft hoopvolle ontwikkelingen op het vlak van landhervorming, openbaarheid van bestuur, sociaal welzijn, armoedebestrijding en vrede. Anderzijds pakt hij criminele bendes – waartoe vaak ook jongeren behoren – aan op een ongemeen harde manier. Dat zowel de overheid als het brede publiek zich nog te weinig bewust zijn van kinderrechten blijkt bijvoorbeeld ook uit de geplande verlaging van de minimumleeftijd voor gerechtelijke aansprakelijkheid van 15 naar 9 jaar.

De plannen zijn gesmeed… tijd voor actie! 

6

Een mentaal gehandicapte jongen wordt geholpen door een hele boerengemeenschap in Masbate.

Er is dringend meer aandacht nodig voor de rechten van Filipijnse kinderen en jongeren.  Steunfonds Filipijnen Overpekt wil daar mee haar schouders onder zetten. Samen met haar partner SALINLAHI, een koepel van Filipijnse kinderrechtenorganisaties, willen we de komende jaren een proces van verandering teweegbrengen. We willen culturele jongerengroepen oprichten. Met hun straattheaters en protestacties willen we bijdragen aan een sterker bewustzijn rond kinderrechten. Met een onderzoek en campagne rond kinderarbeid willen we de overheid op haar verantwoordelijkheden wijzen en beleidsvoorstellen formuleren. Centraal staat de Kindvriendelijke Begroting: SALINLAHI controleert nationale en lokale begrotingen op hun uitgaven voor kinderwelzijn en –ontwikkeling.

Tot slot zal SALINLAHI zich  richten op kinderen die niet meer naar school kunnen omwille van gewapende conflicten en militaire dreiging. Deze gevallen zullen gerapporteerd en opgevolgd worden bij nationale en internationale instanties en mensenrechtenorganisaties.

U ziet dat we aan plannen geen gebrek hebben. Om ze te kunnen uitvoeren hebben we jullie steun nodig tijdens  deze 34ste najaarsactie van het Steunfonds Filipijnen Overpelt.  Alvast onze hartelijke dank, ook in naam van de Filipijnse kinderen en  jongeren!

Speculaas De Wroeter

15253487_10209828850452919_6166824281002623084_nHet Steunfonds Filipijnen Overpelt vzw verkoopt tijdens het weekend van 26-27 november en 3-4 december speculaas aan een twintigtal kerken in Noord-Limburg. Na de mis wordt speculaas verkocht voor de prijs van 3 euro per pakje. De speculaas wordt gebakken in de dagcentrum “De Wroeter” in Kortessem. “De Wroeter” richt zich naar volwassen mannen en vrouwen met een verstandelijke of sociale beperking, maar met nog veel talenten en mogelijkheden. Met deze actie steunen we dus niet alleen een Filipijns, maar ook een Belgisch project.

Eerste schooldag

Eerste schooldag voor kinderen in een boerengemeenschap in Isabela.

Vorig jaar bracht onze najaarsactie 3947 euro op. Hiermee ondersteunden we boerenorganisaties in de provincie Masbate. Met jullie steun voor o.a. zaaigoed, kleinvee, aangepaste technieken en vormingen werken de lokale boeren aan hun voedselzekerheid, gemeenschapsopbouw en toekomst. Voor De Wroeter bracht onze najaarsactie 3666 euro op. Dit project werd tevens ondersteund door de Gemeente Overpelt en de Provincie Limburg.

Hiervoor willen wij u allen hartelijk danken, ook namens onze contacten in de Filipijnen. Zij konden met eigen ogen vaststellen hoe uw bijdrage het leven van de boeren beter maakt. Wij hopen ook dit jaar zo’n mooi bedrag te kunnen overmaken aan onze partners in de Filipijnen.