post

Corona

Solidariteit
om het virus terug te dringen

Het virus doodt de armen misschien niet, maar honger en armoede doen dat wel. De Filippijnse president Duterte legde zowat de helft van de Filippijnse bevolking op om thuis te blijven om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Politie en leger zien erop toe dat mensen zich aan de regels houden. Een ramp voor miljoenen arme gezinnen die hierdoor zonder inkomen zitten en zich niet kunnen beschermen tegen het virus door gebrek aan toegang tot schoon drinkwater, eten en degelijke huisvesting. Voor de vele contractarbeiders die naar huis worden gestuurd, geldt – geen werk, geen salaris, geen eten.

Door het staatsverbod op massale bijeenkomsten verdienen duizenden chauffeurs veel minder omdat er minder passagiers zijn. Vanwege de afstandsbeperking tot elkaar mogen ze ook minder passagiers per keer meenemen. Chauffeurs melden: Het virus doodt ons misschien niet, maar honger en armoede doen dat wel.

DIRECT in de Filippijnen is een centrum voor rampenbestrijding. DIRECT is onderdeel van de landelijke Citizens Disaster Response Centre (CDRC) . DIRECT geeft aan dat mensen in paniek raken, geen toegang hebben tot artsen en tekort hebben aan voedsel. Vanuit vluchtelingenkampen mogen boeren niet naar hun boerderij. Hulpverleners moeten een quarantainepas verkrijgen om bewaakte posten te mogen passeren. DIRECT biedt concrete steun. Ze verspreiden posters hoe je het virus kunt voorkomen. Andere activiteiten zijn het verdelen van voedselpakketten en de distributie van pakketten met sanitaire voorzieningen zoals zeep, handdoeken en alcohol. 

Wij hopen dat de  hulpverleners ook op jouw steun kunnen rekenen om te voorzien in de hygiënemaatregelen en basisbehoeften van gezinnen en individuen die ernstig zijn getroffen door de huidige pandemie.

Bron: https://www.nefiso.nl/blog/files/d2e72bb74286a972e138438bceef7ffb-100.php

post

COVID-19 in de Filippijnen

Repressie als antwoord op COVID-19 in de Filipijnen

Wereldwijd gaat Covid-19 tekeer, en leven mensen onder maatregelen van social distancing. Dat is ook zo op de Filipijnen. Geen ‘jeepneys’ op straat (het traditionele openbaar vervoer), geen huwelijksceremonies, geen erediensten, geen werk voor de landarbeiders.

De avondklok en een strikt uitgaansverbod zijn afgekondigd. Voor een groot deel van de Filipijnse bevolking betekent dit: geen werk = geen inkomen = geen eten. De meeste mensen krijgen geen of nauwelijks steun van de overheid, ook al werd die beloofd.

Bovenop deze strenge maatregelen heeft het parlement president Duterte bijzondere machten toegekend in de bestrijding van de COVID-19 crisis. Er werd ook een budget van 27,1 biljoen pesos uitgetrokken (ongeveer 5,05 miljard euro). Maar Duterte’s economische team kondigde aan dat slechts 10% zal besteed worden aan de strijd tegen corona, terwijl 50% van het Coronabudget zal gaan naar verschillende programma’s en projecten om het toerisme te boosten.

Repressief beleid in plaats van steun aan de bevolking

Sinds de invoering van de avondklok en de bijzondere machten neemt het aantal boetes en arrestaties in het hele land toe. Zo werd een 69-jarige dakloze vrouw, Dorothy Espejo, die op straat woont in Manilla wakker gemaakt en gearresteerd. De avondklok (van 20u ’s avonds tot 5u ‘s morgens) was net ingegaan op 16 maart. De vrouw riskeert een boete tot 100.000 peso’s en een gevangenisstraf tot 6 maanden.

Nog in Manilla is de politie bezig met de illegale sloop van barakken, zogezegd om de verspreiding van het virus tegen te gaan. De mensen die er wonen worden gedwongen te vertrekken, zonder enige financiële hulp of voorstel tot een alternatieve woning.

Een ander voorbeeld: twee broers die allebei in medische instellingen werken, reden samen op een motorfiets, iets dat onder de maatregelen niet mag. ‘Backride’ gaat in tegen het beleid van ‘social distancing’. Ze kregen een boete van 5.000 peso’s, dat is de helft van hun maandloon. Met het openbaar vervoer dat niet meer werkt, hadden ze geen andere keuze.

Arrestaties gebeuren niet alleen bij overtreding van de avondklok of andere maatregelen. Maar ook op basis van beschuldiging van het aanzetten tot opruiing en ongehoorzaamheid. Leerkracht Juliet Espinosa in General Santos City in Mindanao werd gearresteerd vanwege een provocerend geoordeelde post die ze op Facebook plaatste. Haar bericht was een aansporing voor mensen die geen voedsel hebben om naar de sporthal Lagao Gym te gaan waar een voedselreserve was. Haar zoon werd samen met haar gearresteerd omdat hij zich zou hebben verzet tegen de arrestatie van zijn moeder en wordt beschuldigd van ongehoorzaamheid aan het gezag.

“Het volk heeft het volste recht om de incompetentie van de overheid te bekritiseren en diensten te eisen. Leraar Julie is niet alleen in haar opvattingen: de armen, straatverkopers, tricycle- en jeepney-bestuurders, daklozen, arbeiders en boeren knorren over de harteloosheid van dit regime ten opzichte van het lijden van het volk, terwijl ze haar fascistische meedogenloosheid toont aan iedereen die zich durft uit te spreken tegen haar idiote beleid. Het regime wordt wanhopig paranoïde over een opstand die het zelf teweegbrengt” zegt Cristina Palabay van de mensenrechtenorganisatie Karapatan.

De landarbeiders op de suikerplantages in Negros kunnen momenteel niet werken vanwege de quarantainemaatregelen. Per familie gaven de gemeentes 2 kilo rijst en noedels als hulp en een vage belofte dat er in de komende dagen meer zou volgen. Maar zonder werk is het onmogelijk om een boerenfamilie te voeden voor de hele periode van de quarantaine.

Op 1 april, na 7 dagen van bijzondere machten, gaf Duterte de politie en het leger opdracht om de quarantaine overtreders neer te schieten. De Filipijnse afdeling van Amnesty International waarschuwde onmiddellijk dat het neerschieten van overtreders niet mag worden gebruikt als methode om COVID-19 op te lossen. Karapatan zegt dat daardoor de situatie nog erger zou worden, zoals brutale vormen van mensenrechtenschendingen.

De autoriteiten hebben sinds half maart al 20.389 mensen gearresteerd over het hele land, alleen al voor overtreding van de avondklok. Het percentage aan overbezetting in de gevangenissen was al 391% voor de ingang van de bijzondere machten. Onder die omstandigheden is het onmogelijk om ‘social distancing’ te respecteren wat zou kunnen leiden tot massale COVID-19 besmetting.

Karapatan en andere organisaties eisen de vrijlating van de gearresteerde mensen en politieke gevangenen. Ze lanceerden hierover een campagne op sociale media.

Ook andere organisaties zoals Kadamay (organisatie van de stadsarmen) of de vakbondskoepel KMU (Kilusang Mayo Uno) reageren op de noden van de bevolking en vechten tegen COVID-19. Ze eisen voedselbevoorrading, medische check-ups, gratis corona testing en verzamelen donaties voor voedsel en medisch materiaal. De bijzondere machten van Duterte moeten dienen om de mensen in de frontlinie tegen Covid-19 te ondersteunen en mensen zonder inkomen die honger hebben te helpen, niet om hen te straffen.

In een verklaring zegt KMU voorzitter Elmer “Ka Bong” Labog : “Bedreig de hongerigen niet met de brute politiemacht. Deze bedreigingen zullen geen lege magen vullen. De President zou de mensen toereikend voedsel en jobs moeten geven, geen kogels.”

Bron: https://www.intal.be/nl/repressie-als-antwoord-op-covid-19-in-de-filipijnen/

post

Mondiale Raad Pelt

Vertegenwoordiging Mondiale Raad Pelt

Het was een belangrijk jaar voor ons lidmaatschap in de Mondiale Raad Pelt. Op 1 januari 2019 fuseerden de gemeenten Overpelt en Neerpelt tot de gemeente Pelt. De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) van Neerpelt en de Derde Wereldraad (DWR) van Overpelt gingen al in een vroeg stadium (september 2017) voor het eerst met mekaar in gesprek over de hun wensen ten aanzien van het beleid voor ontwikkelingssamenwerking na de fusie en over de wensen voor hun toekomstige werking. Dit leidde tot een gemeenschappelijk referendum dat in juni 2018 tijdens een publieke presentatie aan alle politieke partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 deelnamen werd voorgesteld. De in dat memorandum voorgestelde nieuwe naam voor de adviesraad van de fusiegemeente werd Mondiale Raad (MR) Pelt. Sinds begin 2019 zijn de vergaderingen van de MR Pelt gemeenschappelijk. Subsidiereglementen werden herschreven en later door gemeenteraad en schepencollege goedgekeurd. In de fusiegemeente zullen de projectsubsidies, zoals die eerder in de gemeente Overpelt gangbaar waren, ook jaarlijkse worden toegekend. 

In opeenvolgende vergaderingen van 2019 was er veel ruimte voor onderlinge kennismaking van de deelnemende organisaties, door zich aan elkaar voor te stellen. Tijdens de vergadering van september 2019 was ons contact uit de Filipijnen tijdens de MR-vergadering aanwezig om de werking van ons Steunfonds uitgebreid te helpen toelichten.

post

Najaarsactie 2019

De jeugd van de Cordillera versterkt zichzelf

De Filipijnen zijn een republiek in Zuidoost-Azië.

Het bestaat uit duizenden eilanden, is negen keer groter dan België en telt meer dan 100 miljoen inwoners. Een groot deel van hen leeft in armoede. 

Dat is niet anders in de Cordillera, de grootste bergketen van het land, helemaal in het noorden. De Cordillera is een ruwe, maar prachtig groene bergketen. Ze is bijzonder rijk aan grondstoffen. Er zijn dan ook tal van mijnbouwbedrijven actief, maar daar profiteert de inheemse lokale bevolking niet van mee. Integendeel: het brengt milieuvervuiling en militarisering met zich mee. 

In deze onderontwikkelde regio is het voor jongeren niet evident om een toekomst uit te bouwen. Daarom wil het Steunfonds Filipijnen de inheemse jongeren van de Cordillera ondersteunen


Jongeren komen op voor hun cultuur en natuur

Dat doen we door samen te werken met het Cordilleran Youth Center. Het CYC is een partner van Belgische kinderrechtenorganisatie KIYO. 

Het Cordilleran Youth Center wil pas afgestudeerden en studenten opleiden om een rol van betekenis te spelen in hun gemeenschap. Dat doen ze door vorming te geven over bijvoorbeeld spreken voor publiek of goede teksten schrijven, campagnes op poten te zetten, culturele uitwisselingen te organiseren, informatie te verspreiden en ga zo maar door… 

Op die manier proberen ze hun rijke inheemse cultuur te bewaren en de prachtige natuur van hun geboortestreek te beschermen. 


Wat kan ons steunfonds voor hen betekenen?

Met de opbrengst van deze actie willen we onze samenwerking met CYC verderzetten. Ze bereiken zo’n 900 jongeren van 60 lokale jongerengroepen en studentenverenigingen. We steken hen een hart onder de riem zodat ze hun acties kunnen verderzetten. 

Afgaand op de huidige ontwikkelingen in de regio zal dat meer dan nodig zijn: ze plannen nu campagnes tegen grote opgedrongen constructieprojecten en de toenemende bedreigingen van het leger en politie. 

Om dit te kunnen realiseren rekenen wij daarom ook tijdens onze 37ste najaarsactie op jullie steun waarvoor nu al, in naam van jongeren van de Cordillera, alvast onze hartelijke dank. 


In 2019 bracht de speculoosverkoop tijdens de Najaarsactie in totaal 8019 euro op. Daarvan ging 4.055 euro naar onze Filipijnse partner CYC en 3.964 euro naar De Wroeter, een activiteitenboerderij voor mensen met een handicap, in Kortessem, die de speculoos voor ons bakt.

Vorig jaar bracht onze najaarsactie 7991 euro op

In de Filipijnen

Daarvan ging 4.175 euro naar onze partner CYC en 3.816 euro naar De Wroeter (zie verder). Dat bedrag was zeer welkom voor CYC en is inmiddels nuttig besteed aan een grote tweedaagse jongerenbijeenkomst. Het budget diende ook voor opleidingen ‘spreken voor publiek’ voor meer dan 100 vrijwilligers, bijlessen voor kinderen met een leerachterstand en trainingen voor jonge journalisten, mensenrechtenactivisten en hulpverleners bij rampen. Ook organiseerden ze een aantal tentoonstellingen. Je ziet het, aan ambitie en daadkracht geen gebrek bij CYC!

Bij ons

Ook de medewerkers van De Wroeter zijn zeer blij dat u hun speculaas zo waardeert. De Wroeter is een activiteitenboerderij in Kortessem waar mensen met een mentale beperking worden ingeschakeld in het arbeidsproces. Onze bestelling ter waarde van 3816 euro maakt voor hen echt een verschil. Met uw steun krijgen mensen met een beperking van bij ons toch de kansen die ze verdienen.


Bedankt ! 

Hiervoor willen wij u allen hartelijk danken, ook namens onze contacten in de Filipijnen. Zij konden met eigen ogen vaststellen hoe uw bijdrage het lot van Filipijnse jongeren beter maakt. Wij hopen ook dit jaar zo’n mooi bedrag te kunnen overmaken aan het Cordilleran Youth Center.