post

De toekomst van de Filipijnen is aan de jongeren…

De Filipijnen zijn een archipel in Zuidoost-Azië. Het bestaat uit duizenden eilanden, is in oppervlakte negen keer groter dan België en telt meer dan 110 miljoen inwoners. Een vijfde van hen is tussen de 15 en 24 jaar oud. Deze jongeren vormen een enorm potentieel voor de toekomst van het land. 

… ook aan hen die leven in situaties van kansarmoede en kwetsbaarheid…

Van deze groep jongeren kent bijna een kwart kansarmoede en kwetsbaarheid. Zij leven in arme gezinnen en wijken waar ze dagelijks te maken krijgen met onveiligheid, criminaliteit, sociale uitsluiting en stigmatisering. Sommige kwamen door deze omstandigheden al in aanraking met de wet of werden het slachtoffer van geweld. Dat betekent dat ze speciale bescherming en begeleiding nodig hebben. In vergelijking met hun leeftijdsgenoten hebben deze kansarme en kwetsbare jongeren minder toegang tot de ontwikkeling van  allerlei vaardigheden die nodig zijn om een kans te maken op de arbeidsmarkt.

… en ze rekenen daarvoor op onze steun…

Maar achtergestelde situatie of niet, uiteraard hebben ook deze jongeren talent genoeg om als bakker, kleermaker, chauffeur, bouwvakker of computerspecialist aan de slag te gaan. Aan ambitie ontbreekt het hen niet:  ze willen vooruit in het leven, een rolmodel worden voor leeftijdsgenoten en deel nemen aan het gemeenschapsleven in jongerengroepen of als jeugdleider.

… samen met onze partner Bidlisiw

De organisatie Bidlisiw – “stralen van de ochtendzon” in de plaatselijke taal – is al 33 jaar werkzaam op Cebu, een groot eiland in het midden van de archipel. Bidlisiw werkt met kansarme en kwetsbare jongeren van wie de ouders niet meer dan 50 € per maand per kind kunnen besteden. Samen met technische scholen, experten en kleinschalige particuliere bedrijven werkt ze met deze jongeren aan hun levens- en technische vaardigheden. Ze begeleidt hen in hun integratie in de arbeidsmarkt en de maatschappij. Zo krijgen ze kans om uit te groeien tot actieve wereldburgers die bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van hun gemeenschap, land en wereld. 

Globale steun

Dit project wordt ook ondersteund door de gemeente Pelt, de provincie Limburg en de Belgische ontwikkelingssamenwerking (DGD). Voor de uitvoering van het project werken we samen met KIYO, een Belgische ngo. In de Filipijnen wordt de uitvoering ter plaatste opgevolgd door een lid van onze organisatie.

Om dit mogelijk te maken rekenen wij daarom ook tijdens onze 39ste najaarsactie op jullie steun waarvoor nu al, in naam van jongeren in de Filipijnen, onze hartelijke dank!

De najaarsactie van 2021

In de Filipijnen

Om welbekende redenen konden we in 2020 onze jaarlijkse speculaasverkoop niet laten doorgaan, maar in 2021 konden we draad gelukkig weer oppikken. Vorig jaar bracht onze najaarsactie in totaal 5.336 euro op. Daarvan ging 2.514 euro naar onze partner Cordilleran Youth Center en 2.591 euro naar De Wroeter. Na vier jaren van succesvolle samenwerking met CYC kunnen we alleen maar vaststellen dat uw steun het verschil heeft gemaakt: meer dan 1.500 jongeren en 140 organisaties werden betrokken bij de projecten en campagnes van CYC.  Dat leidde ter plekke tot heel wat aandacht in de pers en op sociale media. En zo staat er mede dankzij uw steun weer een nieuwe generatie Filipijnse jongeren klaar om mee te bouwen aan de toekomst van hun land.

Bij ons

Ook de medewerkers van De Wroeter zijn zeer blij dat u hun speculaas zo waardeert. De Wroeter is een activiteitenboerderij in Kortessem waar mensen met een mentale beperking worden ingeschakeld in het arbeidsproces. Onze bestelling maakt voor hen echt een verschil. Met uw steun krijgen mensen met een beperking van bij ons toch de kansen die ze verdienen.

Bedankt!

Hiervoor willen wij u allen hartelijk danken, ook namens onze contactpersoon in de Filipijnen. Hij kon met eigen ogen vaststellen hoe uw bijdrage het lot van Filipijnse jongeren beter maakt. Wij hopen ook dit jaar zo’n mooi bedrag te kunnen overmaken aan onze nieuwe partner Bidlisiw.

Speculaas van De Wroeter

Het Steunfonds Filipijnen Overpelt verkoopt tijdens het weekend van 19 – 20 en 26 – 27 november en 3 – 4 december speculaas aan een twintigtal kerken in Noord-Limburg, voor 5 euro per pakje. De speculaas wordt gebakken in dagcentrum De Wroeter in Kortessem. Zo kunnen de mensen er zich verder ontplooien door er biologische groenten en fruit te kweken en hun zelfgemaakte producten in hun winkel of op de markt te verkopen.

Met deze actie steunen we dus niet alleen een Filipijns, maar ook een Belgisch project.