post

Eerste INVESTIGATE PH rapport

Dinsdag 16 maart zal een sleutelmoment zijn in de campagne van INVESTIGATE.PH wanneer de Onafhankelijke Internationale Commissie voor Onderzoek naar Mensenrechtenschendingen in de Filippijnen haar eerste rapport zal overhandigen aan het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten (OHCHR), mevrouw Michelle Bachelet. Het rapport bevat de bevindingen van de commissie over de gevallen van mensenrechtenschendingen die zij de afgelopen maanden heeft onderzocht.

Het is het eerste van drie rapporten die dit jaar zullen worden ingediend: het laatste zal worden overhandigd aan de 48e Sessie van de VN-Mensenrechtenraad in september, wanneer de Hoge Commissaris een update zal geven over de uitvoering van de praktische samenwerking met de Filippijnse regering op het gebied van de mensenrechten, zoals voorgeschreven door de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties op zijn 45e Sessie in 2020.

Helaas is de noodzaak van dit onderzoek urgenter dan ooit, aangezien het aantal mensenrechtenschendingen dramatisch toeneemt. Nog maar een week geleden werden negen mensenrechtenverdedigers gedood en zes anderen wederrechtelijk gearresteerd bij gezamenlijke politie- en militaire acties. In tegenstelling tot wat de Filippijnse regering tijdens de lopende 46e zitting van de UNHCR beweerde, laten het rechtssysteem en de binnenlandse verantwoordingsmechanismen de slachtoffers in de steek.

Volg de uitzending live op Facebook

Bron: NFS nieuwsbericht