Najaarsactie 2021

De toekomst van de Cordillera is aan de jongeren

De Filipijnen zijn een republiek in Zuidoost-Azië. Het bestaat uit duizenden eilanden, is negen keer groter dan België en telt meer dan 100 miljoen inwoners. Een groot deel van hen leeft in armoede. 

Land is leven 

Dat is niet anders in de Cordillera, de grootste bergketen van het land, helemaal in het noorden. De Cordillera is een ruwe, maar prachtig groene bergketen, ongeveer even groot als Vlaanderen en met twee keer zoveel inwoners als Limburg. Die inwoners zijn inheemse bevolkingsgroepen die al tientallen jaren geconfronteerd worden met ontbossing, mijnbouw, omstreden ontwikkelingsprojecten en een gebrek aan respect voor hun culturele eigenheid. Maar het zijn ook fiere en strijdvaardige mensen die blijven ijveren voor hun voorvaderlijke gronden en cultuur. Land is leven voor hen. 

Dat geldt ook voor de talrijke jongeren van de Cordillera (1 op de 3 is er jonger dan 18 jaar!). Ze hebben moeilijker toegang tot onderwijs en gezondheidszorg dan hun andere Filipijnse leeftijdsgenoten, omdat ze in de moeilijk bereikbare bergketen wonen. Bovendien lopen ze een grotere kans op traumatiserende contacten met het Filipijnse leger, dat massaal aanwezig is in de regio. Die militaire aanwezigheid is typisch voor gebieden waar de overheid grondstoffen wil ontginnen zonder rekening te houden met de lokale bevolking. 

Gelukkig heeft de inheemse bevolking in de Cordillera een rijke traditie in het verdedigen van hun rechten. Dat uit zich in tal van actieve organisaties. Duurzaam waken over het voorvaderlijke land voor toekomstige generaties behoort tot de kern van hun eeuwenoude levenswijze. Geen wonder dus dat kinderen en jongeren een belangrijke rol spelen in de gemeenschap. Net als hun (voor)ouders willen zij zich organiseren. Maar het ontbreekt hen vaak aan kennis en middelen. 

Vormingscentrum CYC 

Daar wil het Cordilleran Youth Center verandering in brengen. Het CYC is een vormingscentrum voor en door inheemse jongeren tussen 13 en 35 jaar. In de komende jaren wil het centrum intensief samenwerken met 14 studenten- en jongerenorganisaties in de regionale hoofdstad Baguio en de zes provincies van de regio. Deze organisaties bereiken ongeveer 450 jongeren. Ze zullen allemaal kansen krijgen om zich te ontwikkelen tot bekwame rolmodellen en leiders. 

Globale steun 

We zijn al enige tijd geleden een langdurige samenwerking met het CYC aangegaan. Die wordt ook ondersteund door de gemeente Pelt, provincie Limburg en de Belgische ontwikkelingssamenwerking (DGD). Voor de uitvoering van het project werken we samen met KIYO, een Belgische ngo. In de Filipijnen wordt de uitvoering ter plaatste opgevolgd door een lid van onze organisatie. 

Om dit mogelijk te maken rekenen wij daarom ook tijdens onze 38ste najaarsactie op jullie steun waarvoor nu al, in naam van jongeren van de Cordillera, onze hartelijke dank! 

In de Filipijnen 

Om welbekende redenen konden we in 2020 onze jaarlijkse speculaasverkoop niet laten doorgaan. Dat betekende uiteraard een grote domper voor onszelf, de Wroeter en CYC. In 2019 bracht onze najaarsactie in totaal 8.076 euro op. Daarvan ging 4.112 euro naar onze partner CYC en 3.964 euro naar De Wroeter. Dat bedrag was zeer welkom voor CYC en is inmiddels nuttig besteed aan o.a. materiële en psychologische ondersteuning van door de pandemie getroffen studenten, deelname aan debatten met de overheid over onderwijs tijdens deze moeilijke periode en de opstart van kleine ondernemingen in hun organisaties om nog beter op eigen benen te kunnen staan. 

Bij ons 

Ook de medewerkers van De Wroeter zijn zeer blij dat u hun speculaas zo waardeert. De Wroeter is een activiteitenboerderij in Kortessem waar mensen met een mentale beperking worden ingeschakeld in het arbeidsproces. Onze bestelling maakt voor hen echt een verschil. Met uw steun krijgen mensen met een beperking van bij ons toch de kansen die ze verdienen. 

Bedankt! 

Hiervoor willen wij u allen hartelijk danken, ook namens onze contactpersoon in de Filipijnen. Hij kon met eigen ogen vaststellen hoe uw bijdrage het lot van Filipijnse jongeren beter maakt. Wij hopen ook dit jaar zo’n mooi bedrag te kunnen overmaken aan het Cordilleran Youth Center. 

Speculaas van De Wroeter 

Het Steunfonds Filipijnen Overpelt verkoopt tijdens het weekend van 27 – 28 november en 4 – 5 december speculaas aan een twintigtal kerken in Noord-Limburg, voor 4 euro per pakje. De speculaas wordt gebakken in dagcentrum De Wroeter in Kortessem. Zo kunnen de mensen er zich verder ontplooien door er biologische groenten en fruit te kweken en hun zelfgemaakte producten in hun winkel of op de markt te verkopen. 

Met deze actie steunen we dus niet alleen een Filipijns, maar ook een Belgisch project.