post

Najaarsactie 2019

De jeugd van de Cordillera versterkt zichzelf

De Filipijnen zijn een republiek in Zuidoost-Azië.

Het bestaat uit duizenden eilanden, is negen keer groter dan België en telt meer dan 100 miljoen inwoners. Een groot deel van hen leeft in armoede. 

Dat is niet anders in de Cordillera, de grootste bergketen van het land, helemaal in het noorden. De Cordillera is een ruwe, maar prachtig groene bergketen. Ze is bijzonder rijk aan grondstoffen. Er zijn dan ook tal van mijnbouwbedrijven actief, maar daar profiteert de inheemse lokale bevolking niet van mee. Integendeel: het brengt milieuvervuiling en militarisering met zich mee. 

In deze onderontwikkelde regio is het voor jongeren niet evident om een toekomst uit te bouwen. Daarom wil het Steunfonds Filipijnen de inheemse jongeren van de Cordillera ondersteunen


Jongeren komen op voor hun cultuur en natuur

Dat doen we door samen te werken met het Cordilleran Youth Center. Het CYC is een partner van Belgische kinderrechtenorganisatie KIYO. 

Het Cordilleran Youth Center wil pas afgestudeerden en studenten opleiden om een rol van betekenis te spelen in hun gemeenschap. Dat doen ze door vorming te geven over bijvoorbeeld spreken voor publiek of goede teksten schrijven, campagnes op poten te zetten, culturele uitwisselingen te organiseren, informatie te verspreiden en ga zo maar door… 

Op die manier proberen ze hun rijke inheemse cultuur te bewaren en de prachtige natuur van hun geboortestreek te beschermen. 


Wat kan ons steunfonds voor hen betekenen?

Met de opbrengst van deze actie willen we onze samenwerking met CYC verderzetten. Ze bereiken zo’n 900 jongeren van 60 lokale jongerengroepen en studentenverenigingen. We steken hen een hart onder de riem zodat ze hun acties kunnen verderzetten. 

Afgaand op de huidige ontwikkelingen in de regio zal dat meer dan nodig zijn: ze plannen nu campagnes tegen grote opgedrongen constructieprojecten en de toenemende bedreigingen van het leger en politie. 

Om dit te kunnen realiseren rekenen wij daarom ook tijdens onze 37ste najaarsactie op jullie steun waarvoor nu al, in naam van jongeren van de Cordillera, alvast onze hartelijke dank. 


In 2019 bracht de speculoosverkoop tijdens de Najaarsactie in totaal 8019 euro op. Daarvan ging 4.055 euro naar onze Filipijnse partner CYC en 3.964 euro naar De Wroeter, een activiteitenboerderij voor mensen met een handicap, in Kortessem, die de speculoos voor ons bakt.

Vorig jaar bracht onze najaarsactie 7991 euro op

In de Filipijnen

Daarvan ging 4.175 euro naar onze partner CYC en 3.816 euro naar De Wroeter (zie verder). Dat bedrag was zeer welkom voor CYC en is inmiddels nuttig besteed aan een grote tweedaagse jongerenbijeenkomst. Het budget diende ook voor opleidingen ‘spreken voor publiek’ voor meer dan 100 vrijwilligers, bijlessen voor kinderen met een leerachterstand en trainingen voor jonge journalisten, mensenrechtenactivisten en hulpverleners bij rampen. Ook organiseerden ze een aantal tentoonstellingen. Je ziet het, aan ambitie en daadkracht geen gebrek bij CYC!

Bij ons

Ook de medewerkers van De Wroeter zijn zeer blij dat u hun speculaas zo waardeert. De Wroeter is een activiteitenboerderij in Kortessem waar mensen met een mentale beperking worden ingeschakeld in het arbeidsproces. Onze bestelling ter waarde van 3816 euro maakt voor hen echt een verschil. Met uw steun krijgen mensen met een beperking van bij ons toch de kansen die ze verdienen.


Bedankt ! 

Hiervoor willen wij u allen hartelijk danken, ook namens onze contacten in de Filipijnen. Zij konden met eigen ogen vaststellen hoe uw bijdrage het lot van Filipijnse jongeren beter maakt. Wij hopen ook dit jaar zo’n mooi bedrag te kunnen overmaken aan het Cordilleran Youth Center.


post

Najaarsactie 2018

Filipijnse jongeren komen op voor hun cultuur & natuur

De Filipijnen zijn een republiek in Zuidoost-Azië. Het land bestaat uit duizenden eilanden, is negen keer groter dan België en telt meer dan 100 miljoen inwoners. Een groot deel van hen leeft in armoede.

Dat is niet anders in de Cordillera, de grootste bergketen van het land, helemaal in het noorden. De Cordillera is een ruwe, maar prachtig groene bergketen. Ze is bijzonder rijk aan grondstoffen. Er zijn dan ook tal van mijnbouwbedrijven actief, maar daar profiteert de inheemse lokale bevolking niet van mee. Integendeel: het brengt milieuvervuiling en militarisering met zich mee. In deze onderontwikkelde regio is het voor jongeren niet evident om een toekomst uit te bouwen. Daarom willen we de inheemse jongeren van de Cordillera ondersteunen.

De jeugd van de Cordillera versterkt zichzelf

Dat doen we door samen te werken met het Cordilleran Youth Center. Het CYC is een partner van Belgische kinderrechtenorganisatie KIYO.

Het Cordilleran Youth Center wil pas afgestudeerden en studenten opleiden om een rol van betekenis te spelen in hun gemeenschap. Dat doen ze door vorming te geven over bijvoorbeeld spreken voor publiek of goede teksten schrijven, campagnes op poten te zetten, culturele uitwisselingen te organiseren, informatie te verspreiden en ga zo maar door… Op die manier proberen ze hun rijke inheemse cultuur te bewaren en de prachtige natuur van hun geboortestreek te beschermen.

Wat kan ons steunfonds voor hen betekenen?

Het Cordilleran Youth Center ondersteunt jongeren in de hoofdstad Baguio en de zes andere provincies van de Cordillera. Ze wijzen lokale en nationale overheden op hun verantwoordelijkheden en spreken het brede publiek aan met mediaprojecties, tentoonstellingen en filmvoorstellingen.

Met vormingswerk geeft het CYC speciale aandacht aan de alfabetisering van jongeren die zich sociaal willen engageren maar een achterstand hebben in lezen, schrijven en rekenen. Dat doen ze steeds met het oog op het bewaren van de waardevolle elementen uit de lokale tradities.

Om dit te kunnen realiseren rekenen wij daarom ook tijdens onze 36ste najaarsactie op jullie steun waarvoor nu al, in naam van de jongeren van de Cordillera, onze hartelijke dank. Daarvan ging 4974€  naar onze Filipijnsepartnerorganisatie Salinlahi.

Vorig jaar bracht onze najaarsactie 8764 euro op.

In de Filipijnen

Met onze steun (en dus ook die van jullie!) kon Salinlahi een aantal nieuwe culturele jongerengroepen oprichten. Die namen deel aan publieke acties tijdens de Internationale Vrouwendag en de Dag van de Arbeid en aan protestacties bij de Ministeries van Gezondheid en Defensie. Met resultaat! Zo hebben ze er bijvoorbeeld voor gezorgd dat het leger zich heeft teruggetrokken uit een lokaal schooltje.

Bij ons

Ook de medewerkers van De Wroeter zijn zeer blij dat u hun speculaas zo waardeert. De Wroeter is een activiteitenboerderij in Kortessem waar mensen met een mentale beperking worden ingeschakeld in het arbeidsproces. Onze bestelling ter waarde van 3790 euro maakt voor hen echt een verschil. Met uw steun krijgen mensen met een beperking van bij ons toch de kansen die ze verdienen.

Hiervoor willen wij u allen hartelijk danken, ook namens onze contacten in de Filipijnen. Zij konden met eigen ogen vaststellen hoe uw bijdrage het lot van Filipijnse kinderen beter maakt. Wij hopen ook dit jaar zo’n mooi bedrag te kunnen overmaken aan het Cordilleran Youth Center.

Het Steunfonds Filipijnen Overpelt verkoopt tijdens het weekend van 24-25 november en 1-2 december speculaas aan een twintigtal kerken in Noord-Limburg. De speculaas wordt gebakken in dagcentrum De Wroeter in Kortessem. Zo kunnen de mensen er zich verder ontplooien door er biologische groenten en fruit te kweken en hun zelfgemaakte producten in hun winkel of op de markt te verkopen.

Met deze actie steunen we dus niet alleen een Filipijns, maar ook een Belgisch project.

post

Najaarsactie 2017

Kinderen zijn onze toekomst, ook in de Filipijnen 

Welke toekomst willen we voor Filipijnse kinderen?

De Filipijnen zijn een republiek in Zuidoost-Azië. Het bestaat uit duizenden eilanden, is negen keer groter dan België en telt meer dan 100 miljoen inwoners. Een groot deel van hen leeft in  armoede. De helft van de bevolking is jonger dan 24 jaar: een enorm potentieel voor de ontwikkeling van het land. Maar daar knelt het schoentje: de rechten van kinderen worden in de Filipijnen niet altijd gerespecteerd.

De Filipijnen zijn een relatief arm land en de overheid investeert te weinig in onderwijs en gezondheidszorg. Veel kinderen overleven op straat. Zo’n 35 miljoen arme en straatarme kinderen lopen het risico te vervallen in criminaliteit, druggebruik en kinderarbeid. Seksueel misbruik en kinderprostitutie blijven een belangrijk probleem. De zo gevreesde war on drugs van president Duterte maakte al veel onschuldige slachtoffers onder jongeren en kinderen.

Een mooie samenwerking verderzetten

Sinds vorig jaar werkt het Steunfonds Filipijnen daarom samen met Salinlahi, een koepel van 26 Filipijnse kinderrechtenorganisaties.  Zij zetten zich in voor het bewustmaken, organiseren en mobiliseren van kinderen en jongeren. Salinlahi zet kinderen en jongeren er toe aan hun mening te geven over wat er voor hen beter kan in het land. Ook proberen ze het belang van kinderrechten duidelijk te maken voor politici, beleidsmakers en het brede publiek. Dat doen ze door allerhande acties.

Een voorbeeld? Onlangs probeerde de overheid de leeftijd waarop kinderen voor de rechter kunnen worden gebracht te verlagen van 15 naar 9 jaar. Salinlahi organiseerde hiertegen protestacties, nam deel aan een hoorzitting in het parlement, ondernam noodmissies naar de kinderen op de vlucht voor de oorlog in het zuiden van het land. Ze maakten hun boodschap ook over aan de Verenigde Naties.

Mede dankzij het Steunfonds Filipijnen (en dus ook uw steun!) is Salinlahi begonnen met het organiseren van 7 culturele groepen de hoofdstad Manila. Met straattheaters en de productie van een muziekalbum willen ze de Filipijnse politiek en samenleving overtuigen van het belang van kinderrechten. Dit project werd tevens ondersteund door de Gemeente Overpelt en de Provincie Limburg.

Om dit verder te kunnen realiseren rekenen wij daarom ook in onze 35ste najaarsactie op jullie steun waarvoor, in naam van de Filipijnse kinderen, alvast onze hartelijke dank.

Speculaas van De Wroeter

Het Steunfonds Filipijnen Overpelt vzw verkoopt tijdens het weekend van 25-26 november en 2-3 december speculaas aan een twintigtal kerken in Noord-Limburg.

Na de mis wordt speculaas verkocht voor de prijs van 4 euro per pakje. De speculaas wordt gebakken in de dagcentrum “De Wroeter” in Kortessem. “De Wroeter” richt zich naar volwassen mannen en vrouwen met een verstandelijke of sociale beperking, maar met nog veel talenten en mogelijkheden. Met deze actie steunen we dus niet alleen een Filipijns, maar ook een Belgisch project.

Bedankt voor uw steun!

Vorig jaar bracht onze najaarsactie 7 081 euro op. Daarvan ging 3 653 euro naar onze partners van Salinlahi en 3 428 naar dagcentrum “De Wroeter” in Kortessem. Met uw steun hebben de mensen van Salinlahi overleg opgestart, protestacties op touw gezet, vorming gegeven en belangrijke ontmoetingen en vergaderingen georganiseerd. En dat allemaal om het lot van de Filipijnse kinderen te verbeteren.

Ook de medewerkers van “De Wroeter” zijn zeer blij dat u hun speculaas zo waardeert. Met uw steun krijgen mensen met een beperking van bij ons toch de kansen die ze verdienen.

Hiervoor willen wij u allen hartelijk danken, ook namens onze contacten in de Filipijnen. Zij konden met eigen ogen vaststellen hoe uw bijdrage het lot van Filipijnse kinderen beter maakt. Wij hopen ook dit jaar zo’n mooi bedrag te kunnen overmaken aan onze partners in de Filipijnen.