post

Najaarsactie SFO 2016

Reeds 32 jaar verkopen we elk najaar speculoos om fondsen te werven voor projecten in de Filipijnen. Dit jaar voor een koepel van Filipijnse kinderrechtenorganisaties. De speculoos wordt gebakken door De Wroeter dus u steunt meteen ook de sociale economie bij ons.

Ook Filipijnse kinderen hebben rechten

1

Inheemse kinderen van de Mangyan stam in Oriental Mindoro ontvangen, net als de meeste inheemse kinderen in het land, geen tot weinig gezondheidszorg en onderwijs.

De Filipijnen, een Zuid-Oostaziatische archipel met meer dan 100 miljoen inwoners, wordt gekenmerkt door een grote sociale ongelijkheid. Een overgroot deel van de bevolking leeft in absolute armoede. De Filipijnse bevolking groeit snel aan en het land kent een snelle verstedelijking. Een groot deel van jongeren en kinderen, die 42 % uitmaken van de bevolking, leeft in stedelijke armoede en is erg kwetsbaar. Veel kinderen overleven op straat. De jeugdcriminaliteit die hiermee gepaard gaat, is hoofdzakelijk te wijten aan de erg problematische omgeving waarin kinderen en jongeren opgroeien. Mensenrechtenactivisten wijzen er op dat kinderrechten nog al te vaak worden geschonden.

Te veel kinderen vallen uit de boot

Masbate

Kinderen bij de overblijfselen van hun weggeblazen huis in Masbate.

De Filipijnen ratificeerde in 1990 het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Maar het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties zegt dat er nog veel werk aan de winkel is om alle Filipijnse kinderen een waardig leven en toekomst te bieden. Eén op de drie inwoners is een kind en de helft van de bevolking is jonger dan 24 jaar. Daarmee beschikt het land over een enorm potentieel voor haar ontwikkeling.

Toch lijkt de Filipijnse overheid hier maar weinig belang aan te hechten:  investeringen in onderwijs en gezondheidszorg blijven ver onder de internationale normen. De ongeveer 35 miljoen (straat)arme kinderen lopen het risico te vervallen in criminaliteit, druggebruik en kinderarbeid. Seksueel misbruik en kinderprostitutie blijven een belangrijk probleem.

Kindarbeider

Kindarbeider op de suikerriet plantages in Negros.

De omstreden nieuwe president, Rodrigo Duterte, belooft hoopvolle ontwikkelingen op het vlak van landhervorming, openbaarheid van bestuur, sociaal welzijn, armoedebestrijding en vrede. Anderzijds pakt hij criminele bendes – waartoe vaak ook jongeren behoren – aan op een ongemeen harde manier. Dat zowel de overheid als het brede publiek zich nog te weinig bewust zijn van kinderrechten blijkt bijvoorbeeld ook uit de geplande verlaging van de minimumleeftijd voor gerechtelijke aansprakelijkheid van 15 naar 9 jaar.

De plannen zijn gesmeed… tijd voor actie! 

6

Een mentaal gehandicapte jongen wordt geholpen door een hele boerengemeenschap in Masbate.

Er is dringend meer aandacht nodig voor de rechten van Filipijnse kinderen en jongeren.  Steunfonds Filipijnen Overpekt wil daar mee haar schouders onder zetten. Samen met haar partner SALINLAHI, een koepel van Filipijnse kinderrechtenorganisaties, willen we de komende jaren een proces van verandering teweegbrengen. We willen culturele jongerengroepen oprichten. Met hun straattheaters en protestacties willen we bijdragen aan een sterker bewustzijn rond kinderrechten. Met een onderzoek en campagne rond kinderarbeid willen we de overheid op haar verantwoordelijkheden wijzen en beleidsvoorstellen formuleren. Centraal staat de Kindvriendelijke Begroting: SALINLAHI controleert nationale en lokale begrotingen op hun uitgaven voor kinderwelzijn en –ontwikkeling.

Tot slot zal SALINLAHI zich  richten op kinderen die niet meer naar school kunnen omwille van gewapende conflicten en militaire dreiging. Deze gevallen zullen gerapporteerd en opgevolgd worden bij nationale en internationale instanties en mensenrechtenorganisaties.

U ziet dat we aan plannen geen gebrek hebben. Om ze te kunnen uitvoeren hebben we jullie steun nodig tijdens  deze 34ste najaarsactie van het Steunfonds Filipijnen Overpelt.  Alvast onze hartelijke dank, ook in naam van de Filipijnse kinderen en  jongeren!

Speculaas De Wroeter

15253487_10209828850452919_6166824281002623084_nHet Steunfonds Filipijnen Overpelt vzw verkoopt tijdens het weekend van 26-27 november en 3-4 december speculaas aan een twintigtal kerken in Noord-Limburg. Na de mis wordt speculaas verkocht voor de prijs van 3 euro per pakje. De speculaas wordt gebakken in de dagcentrum “De Wroeter” in Kortessem. “De Wroeter” richt zich naar volwassen mannen en vrouwen met een verstandelijke of sociale beperking, maar met nog veel talenten en mogelijkheden. Met deze actie steunen we dus niet alleen een Filipijns, maar ook een Belgisch project.

Eerste schooldag

Eerste schooldag voor kinderen in een boerengemeenschap in Isabela.

Vorig jaar bracht onze najaarsactie 3947 euro op. Hiermee ondersteunden we boerenorganisaties in de provincie Masbate. Met jullie steun voor o.a. zaaigoed, kleinvee, aangepaste technieken en vormingen werken de lokale boeren aan hun voedselzekerheid, gemeenschapsopbouw en toekomst. Voor De Wroeter bracht onze najaarsactie 3666 euro op. Dit project werd tevens ondersteund door de Gemeente Overpelt en de Provincie Limburg.

Hiervoor willen wij u allen hartelijk danken, ook namens onze contacten in de Filipijnen. Zij konden met eigen ogen vaststellen hoe uw bijdrage het leven van de boeren beter maakt. Wij hopen ook dit jaar zo’n mooi bedrag te kunnen overmaken aan onze partners in de Filipijnen.

post

Stop The Killings

8 DECEMBER 2016: STOP THE KILLINGS ACTIE

Pensioenen, veilige werkomgevingen, toegankelijke gezondheidszorg, moederschapsverlof, kortom: sociale bescherming. In vele landen in het Zuiden is dit geen vanzelfsprekendheid. Activisten en sociale organisaties die opkomen voor de uitbouw van een inclusief systeem van sociale bescherming zijn vaak het slachtoffer van repressie. Om hun strijd in de kijker te plaatsen, organiseert het campagneplatform Stop The Killings dit jaar samen met de campagne sociale bescherming een actiedag op 8 december. Afspraak om 18u00 aan Brussel-Centraal!

 

Meer informatie op stopthekillings.be

post

Lumad Evacuees weer huiswaarts

LUMAD EVACUEES KEREN NA EEN JAAR TERUG NAAR HUN DORPEN

 Bron: NFS (Nederlands-FIlippijnse Solidariteitsbeweging)

Een jaar nadat de Lumads (Inheemse volkeren) moesten vluchten voor het geweld van paramilitairen uit hun dorpen in de Caraga-regio nabij Tandag City , keerden ze onlangs op 2 september terug naar hun dunnamed orpen en hun voorouderlijke gronden. Een vlucht in september 2015 van ongeveer 2000 mensen, die het onontkoombare resultaat was van maandenlange intimidaties door paramilitairen, die gestimuleerd en gedekt werden door het 75ste  en 402de  infanterie bataljon van de Strijdkrachten van de Filippijnen o.l.v. kolonal Isidro Purisima. Intimidaties die gerechtvaardigd werden door het verzet van de lumadorganisatie Mapasu en haar aangesloten boeren tegen de plundering van hun voorouderlijke gronden door grote mijnbouwcorporaties die de gronden exploiteren willen voor geldelijk gewin van met name steenkolen. En waarvoor de boerendorpen wijken moesten.

 

 

Een maandenlange intimidatie die uiteindelijk uitmondde in de gruwelijke marteldood van de directeur  van  de secundaire landbouwschool ALCADEV voor Lumad-jongeren Emerito Samarca  (liefkozend door iedereen “Tatay Emok” (zie foto) genoemd),  van de MAPASU leider Dionel Camposen van  datu Juvello Sinzo.  De laatste in gedwongen bijzijn van 200 kinderen, vrouwen en mannen uit de dorpen waarvan hij datu was.  Hun gewelddadige dood en de steeds  terugkerende intimidaties van inheemse stammen staan symbool voor de rechteloosheid en het onrecht dat in de Filippijnen heerst.   En de onwil van de (vorige) regering om hier iets aan te doen.  Want terwijl de namen  van de daders en hun gruwelijke daden volledig bekend zijn en alles gedetailleerd is vastgelegd door onderzoekscommissies, inclusief getuigen, wordt er geen enkel onderzoek ingesteld van regeringswege en blijven alle daders  onbestraft!!!

 

Samen met organisaties heeft Mapasu aan dit alles veel ruchtbaarheid gegeven. Kranten in de Filippijnen hebben er vol van gestaan en de vele demonstraties ten gunste van de boeren zijn wel degelijk bij de Filippijnse regering doorgedrongen. Maar de wil om iets te doen aan vreselijk onrecht,  mensenrechtenschendingen en buitenrechtelijke executies van onschuldige die zich juist inzetten voor de boeren,  ontbreekt ten ene male bij de Filippijnse overheid.

unnamed-1

Middelbare scholieren van ALCADEV

Rechten van de Lumadsop hun voorouderlijke grond, op een vreedzaam leven op die voorouderlijke grond, op aangepast onderwijs aan de inheemse jongeren,  op zelfbeschikking.

 

Ze worden continu door de overheid met voeten getreden doordat men ongehinderd paramilitairen, gesteund door de Strijdkrachten van de Filippijnen, hun gang laat gaan in het militariseren van de dorpen, het intimideren van de bevolking en het liquideren van hun leiders die de bevolking  helpen voor hun rechten op te komen. Mogelijk dat de huidige demilitarisering van het gebied mede een resultaat is van de regering van Duterte. De minster van landhervorming Ka Paeng zwoer namelijk dat onder zijn ministerschap geen arme boeren van hun land verdreven  zouden worden.

 

unnamed-2

Boeren aan het werk met abacastripper

 

Ondanks alles wat er is gebeurd,  hebben de Lumads hun moed niet verloren en is hun eenheid sterker dan ooit.  Een jaar lang hebben  de 2.000 dorpelingen van 22 barrio’s uit 5 gemeenten in het sportcomplex van Tandag City (Surigao del Sur) “gebivakkeerd”. Een jaar van overleven, maar ook van doorgaan, doorstuderen en van voortdurend gevecht om gerechtigheid. En ondertussen gingen ondanks alle emoties en gebeurtenissen de lessen aan de kinderen op het sportcomplex gewoon door. Zowel aan de basisschoolkinderen als aan de kinderen van de landbouwschool van Alcadev!!

 

En nu, na een heftig jaar, keren ze terug naar hun dorpen. Sterk verenigd en uitermate strijdvaardig!! Naar de grond  waar ze hun dorpsgemeenschappen weer zullen opbouwen, de vernielde en deels verbrande scholen zullen herstellen, de verwaarloosde en door militairen geplunderde huisjes zullen repareren en de afgebrande huizen zullen herbouwen. En hun vee dat deels niet mee terug kon zullen proberen te vinden. En dat alles op hun voorouderlijke gronden die ze een jaar geleden halsoverkop moesten ontvluchten.

 

Ondanks de moeilijkheden die geweest zijn en die nog zullen komen, staan ze samen sterker dan ooit om hun rechten, hun voorouderlijke grond en hun cultuur te verdedigen en te doen respecteren door de overheid.  De lichamen van de 3 leiders zijn op 1 september 2015 gebroken, hun geest niet! Die leeft voort in de teruggekeerde boeren. Het is immers niet gelukt om de eenheid, de saamhorigheid, de geest van de Lumads te breken!! Integendeel!! Samen met TRIFPSS en ALCADEV, en al die organisaties,  kerken  en individuen die achter hen staan, zullen ze hun gemeenschappen weer opbouwen en hun organisatie MAPASU verder versterken.

 

 

                                                 

 

Inheemse volkeren, collectief genaamd ” Lumad ” ( letterlijk ” geboren uit de aarde ” ) , zijn de meest achtergestelde groep vande Mindanao bevolking . De Lumad is een politieke term die verwijst naar de 18 etnolinguïstische groepen in Mindanao samengesteld uit de Mandaya , Manobo , Bagobo , Blaan , Talaandig , Higaonon , Dibabawon , Mangguangan , Teduray , Mansaka , Banwaon , Mamanwa , Tboli , Matigsalog , Arumanen stammen.

 

post

School of Rock

Het School of Rock festival in Hechtel bracht maar liefst 1600 euro op tvv basisonderwijs voor kinderen in de Filipijnen. Organisator Patrick Caels bedankt iedereen die gesteund heeft: distilleerderij De Korhaan, Beoliva voor de wijn, gemeente Hechtel voor de sponsoring, drankenhal De Volle Bak, en natuurlijk Muz à Muze, Low Land Home, Niels, Bonfire Lakes, Lorena Cueva en Rinos Are People Too, en last but not least: het toffe publiek!

We kijken al uit naar de volgende editie.

schermafbeelding-2016-12-11-om-21-37-47 schermafbeelding-2016-12-11-om-21-37-54

 

 

 

 

 

post

Bedankt!

 

Onze jaarlijkse speculaasverkoop aan de kerken in Noord-Limburg is afgerond. Dank zij de vrijwillige medewerking van zovele parochies en van vele medewerkers konden we weer een flink bedrag inzamelen voor het project in de Filipijnen.

Alles samen heeft dit in totaal  3947 euro netto opgebracht voor de boeren van Masbate. Dit geld gaat integraal naar dit project. Eén van onze contacten woont in de Filipijnen en zal dit project verder opvolgen. Dit geld wordt tot de laatste euro goed besteed.

De Wroeter is u evenzeer dankbaar voor de steun die u hen bood door hun speculoos te kopen/verkopen. Zij mochten 3666 euro ontvangen van deze actie!

Wij danken iedereen dan ook van ganser harte in naam van Filipijnse boeren. 

 

post

Actua

Voters Waiting in Long Lines
We gaan stilaan naar de verkiezingen van 9 mei met een 4-tal presidentskandidaten om mee rekening te houden. Beginnende bij de momenteel laatste in de peilingen is dat Mar Roxas, kleinzoon van President Roxas in de jaren ’40 en nu in het politieke kamp van de regeringspartij van Aquino. Zij sturen aan op de verderzetting van wat ze noemen het rechte pad maar afgaand op wat Aquino er (niet) van gebakken heeft de laatste 6 jaar kunnen we er vraagtekens bij stellen.

Als derde in de rij vinden we Duterte, huidig burgemeester en de ‘sheriff’ van Davao, recht uit een cowboyfilm gestapt.  Hij stelt bv ronduit dat alle criminelen gedood moeten worden, dat hij voormalig presidente Arroyo zal vrijlaten en dat hij de minimumleeftijd voor strafrechterlijke aansprakelijkheid zal verlagen van 15 naar 12 jaar.

Op de tweede plaats vinden we met Binay nog de meest gevaarlijke kandidaat. De huidige vice-president is er door een systeem van zustersteden in geslaagd om 1/3de van de lokale besturen in de Filipijnen (en dus de stemmen daar) onder zijn macht te krijgen, een koninkrijk in het koninkrijk waarmee hij de ‘machinery’ van de overheid (eenzelfde systeem van geld en macht) wel eens de loef zou kunnen afsteken. Binay heeft al gesteld dat hij de beperking op het aantal presidentstermijnen in de grondwet van 1988 zal opheffen om aan de macht te blijven, en als hij samen met Bongbong Marcos als vice-president zou verkozen worden, dan zitten we met een regelrecht Marcos scenario.

grace-poeGelukkig worden de peilingen nog geleid door Grace Poe, dochter van de inmiddels overleden populaire filmacteur Fernando Poe die het in de presidentsverkiezingen van 2004 het heeft moeten afleggen tegen de verkiezingsfraude van Arroyo (Hello Garci). Grace is in 2010 uit het niets verkozen tot senator (had de meeste stemmen), een wraak van het volk op Arroyo en het systeem. Ze heeft het als senator niet slecht gedaan en onze progressieve kandidaten zijn met haar in alliantie om samen campagne te voeren en kandidaten naar voor te dragen. Hopelijk kan het kiesscenario van 2010 zich herhalen maar er zijn nog serieuze valkuilen, door duistere politieke spelletjes opgezet door haar tegenstanders. Er lopen momenteel 4 diskwalificatieklachten tegen haar. Als vondelinge zou ze geen recht hebben op de Filipijnse nationaliteit (een inbreuk op het internationaal recht) en ze maken ook problemen van het feit dat ze voor 2010 een tijdje in de VS gewoond heeft en dus geen aanspraak kan maken op het presidentschap. Al bij al dus spannende tijden en we houden u tussendoor op de hoogte.