post

Najaarsactie 2017

Kinderen zijn onze toekomst, ook in de Filipijnen 

Welke toekomst willen we voor Filipijnse kinderen?

De Filipijnen zijn een republiek in Zuidoost-Azië. Het bestaat uit duizenden eilanden, is negen keer groter dan België en telt meer dan 100 miljoen inwoners. Een groot deel van hen leeft in  armoede. De helft van de bevolking is jonger dan 24 jaar: een enorm potentieel voor de ontwikkeling van het land. Maar daar knelt het schoentje: de rechten van kinderen worden in de Filipijnen niet altijd gerespecteerd.

De Filipijnen zijn een relatief arm land en de overheid investeert te weinig in onderwijs en gezondheidszorg. Veel kinderen overleven op straat. Zo’n 35 miljoen arme en straatarme kinderen lopen het risico te vervallen in criminaliteit, druggebruik en kinderarbeid. Seksueel misbruik en kinderprostitutie blijven een belangrijk probleem. De zo gevreesde war on drugs van president Duterte maakte al veel onschuldige slachtoffers onder jongeren en kinderen.

Een mooie samenwerking verderzetten

Sinds vorig jaar werkt het Steunfonds Filipijnen daarom samen met Salinlahi, een koepel van 26 Filipijnse kinderrechtenorganisaties.  Zij zetten zich in voor het bewustmaken, organiseren en mobiliseren van kinderen en jongeren. Salinlahi zet kinderen en jongeren er toe aan hun mening te geven over wat er voor hen beter kan in het land. Ook proberen ze het belang van kinderrechten duidelijk te maken voor politici, beleidsmakers en het brede publiek. Dat doen ze door allerhande acties.

Een voorbeeld? Onlangs probeerde de overheid de leeftijd waarop kinderen voor de rechter kunnen worden gebracht te verlagen van 15 naar 9 jaar. Salinlahi organiseerde hiertegen protestacties, nam deel aan een hoorzitting in het parlement, ondernam noodmissies naar de kinderen op de vlucht voor de oorlog in het zuiden van het land. Ze maakten hun boodschap ook over aan de Verenigde Naties.

Mede dankzij het Steunfonds Filipijnen (en dus ook uw steun!) is Salinlahi begonnen met het organiseren van 7 culturele groepen de hoofdstad Manila. Met straattheaters en de productie van een muziekalbum willen ze de Filipijnse politiek en samenleving overtuigen van het belang van kinderrechten. Dit project werd tevens ondersteund door de Gemeente Overpelt en de Provincie Limburg.

Om dit verder te kunnen realiseren rekenen wij daarom ook in onze 35ste najaarsactie op jullie steun waarvoor, in naam van de Filipijnse kinderen, alvast onze hartelijke dank.

Speculaas van De Wroeter

Het Steunfonds Filipijnen Overpelt vzw verkoopt tijdens het weekend van 25-26 november en 2-3 december speculaas aan een twintigtal kerken in Noord-Limburg.

Na de mis wordt speculaas verkocht voor de prijs van 4 euro per pakje. De speculaas wordt gebakken in de dagcentrum “De Wroeter” in Kortessem. “De Wroeter” richt zich naar volwassen mannen en vrouwen met een verstandelijke of sociale beperking, maar met nog veel talenten en mogelijkheden. Met deze actie steunen we dus niet alleen een Filipijns, maar ook een Belgisch project.

Bedankt voor uw steun!

Vorig jaar bracht onze najaarsactie 7 081 euro op. Daarvan ging 3 653 euro naar onze partners van Salinlahi en 3 428 naar dagcentrum “De Wroeter” in Kortessem. Met uw steun hebben de mensen van Salinlahi overleg opgestart, protestacties op touw gezet, vorming gegeven en belangrijke ontmoetingen en vergaderingen georganiseerd. En dat allemaal om het lot van de Filipijnse kinderen te verbeteren.

Ook de medewerkers van “De Wroeter” zijn zeer blij dat u hun speculaas zo waardeert. Met uw steun krijgen mensen met een beperking van bij ons toch de kansen die ze verdienen.

Hiervoor willen wij u allen hartelijk danken, ook namens onze contacten in de Filipijnen. Zij konden met eigen ogen vaststellen hoe uw bijdrage het lot van Filipijnse kinderen beter maakt. Wij hopen ook dit jaar zo’n mooi bedrag te kunnen overmaken aan onze partners in de Filipijnen.