post

Najaarsactie 2022

De toekomst van de Filipijnen is aan de jongeren…

De Filipijnen zijn een archipel in Zuidoost-Azië. Het bestaat uit duizenden eilanden, is in oppervlakte negen keer groter dan België en telt meer dan 110 miljoen inwoners. Een vijfde van hen is tussen de 15 en 24 jaar oud. Deze jongeren vormen een enorm potentieel voor de toekomst van het land. 

… ook aan hen die leven in situaties van kansarmoede en kwetsbaarheid…

Van deze groep jongeren kent bijna een kwart kansarmoede en kwetsbaarheid. Zij leven in arme gezinnen en wijken waar ze dagelijks te maken krijgen met onveiligheid, criminaliteit, sociale uitsluiting en stigmatisering. Sommige kwamen door deze omstandigheden al in aanraking met de wet of werden het slachtoffer van geweld. Dat betekent dat ze speciale bescherming en begeleiding nodig hebben. In vergelijking met hun leeftijdsgenoten hebben deze kansarme en kwetsbare jongeren minder toegang tot de ontwikkeling van  allerlei vaardigheden die nodig zijn om een kans te maken op de arbeidsmarkt.

… en ze rekenen daarvoor op onze steun…

Maar achtergestelde situatie of niet, uiteraard hebben ook deze jongeren talent genoeg om als bakker, kleermaker, chauffeur, bouwvakker of computerspecialist aan de slag te gaan. Aan ambitie ontbreekt het hen niet:  ze willen vooruit in het leven, een rolmodel worden voor leeftijdsgenoten en deel nemen aan het gemeenschapsleven in jongerengroepen of als jeugdleider.

… samen met onze partner Bidlisiw

De organisatie Bidlisiw – “stralen van de ochtendzon” in de plaatselijke taal – is al 33 jaar werkzaam op Cebu, een groot eiland in het midden van de archipel. Bidlisiw werkt met kansarme en kwetsbare jongeren van wie de ouders niet meer dan 50 € per maand per kind kunnen besteden. Samen met technische scholen, experten en kleinschalige particuliere bedrijven werkt ze met deze jongeren aan hun levens- en technische vaardigheden. Ze begeleidt hen in hun integratie in de arbeidsmarkt en de maatschappij. Zo krijgen ze kans om uit te groeien tot actieve wereldburgers die bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van hun gemeenschap, land en wereld. 

Globale steun

Dit project wordt ook ondersteund door de gemeente Pelt, de provincie Limburg en de Belgische ontwikkelingssamenwerking (DGD). Voor de uitvoering van het project werken we samen met KIYO, een Belgische ngo. In de Filipijnen wordt de uitvoering ter plaatste opgevolgd door een lid van onze organisatie.

Om dit mogelijk te maken rekenen wij daarom ook tijdens onze 39ste najaarsactie op jullie steun waarvoor nu al, in naam van jongeren in de Filipijnen, onze hartelijke dank!

De najaarsactie van 2021

In de Filipijnen

Om welbekende redenen konden we in 2020 onze jaarlijkse speculaasverkoop niet laten doorgaan, maar in 2021 konden we draad gelukkig weer oppikken. Vorig jaar bracht onze najaarsactie in totaal 5.336 euro op. Daarvan ging 2.514 euro naar onze partner Cordilleran Youth Center en 2.591 euro naar De Wroeter. Na vier jaren van succesvolle samenwerking met CYC kunnen we alleen maar vaststellen dat uw steun het verschil heeft gemaakt: meer dan 1.500 jongeren en 140 organisaties werden betrokken bij de projecten en campagnes van CYC.  Dat leidde ter plekke tot heel wat aandacht in de pers en op sociale media. En zo staat er mede dankzij uw steun weer een nieuwe generatie Filipijnse jongeren klaar om mee te bouwen aan de toekomst van hun land.

Bij ons

Ook de medewerkers van De Wroeter zijn zeer blij dat u hun speculaas zo waardeert. De Wroeter is een activiteitenboerderij in Kortessem waar mensen met een mentale beperking worden ingeschakeld in het arbeidsproces. Onze bestelling maakt voor hen echt een verschil. Met uw steun krijgen mensen met een beperking van bij ons toch de kansen die ze verdienen.

Bedankt!

Hiervoor willen wij u allen hartelijk danken, ook namens onze contactpersoon in de Filipijnen. Hij kon met eigen ogen vaststellen hoe uw bijdrage het lot van Filipijnse jongeren beter maakt. Wij hopen ook dit jaar zo’n mooi bedrag te kunnen overmaken aan onze nieuwe partner Bidlisiw.

Speculaas van De Wroeter

Het Steunfonds Filipijnen Overpelt verkoopt tijdens het weekend van 19 – 20 en 26 – 27 november en 3 – 4 december speculaas aan een twintigtal kerken in Noord-Limburg, voor 5 euro per pakje. De speculaas wordt gebakken in dagcentrum De Wroeter in Kortessem. Zo kunnen de mensen er zich verder ontplooien door er biologische groenten en fruit te kweken en hun zelfgemaakte producten in hun winkel of op de markt te verkopen.

Met deze actie steunen we dus niet alleen een Filipijns, maar ook een Belgisch project.

Launch of PhilConcerns Information Mailing List

ICHRP would like to inform its audience of the launch of a new information mailing list: PhilConcerns.

PhilConcerns is a new mailing list which helps inform the international community about emerging issues in the Philippines. It pulls together content from various sources inside and outside of the country to amplify news, statements, and urgent calls to global solidarity allies. Emails are sent out several times per week.

As the Philippine government’s attacks on the people intensify, and the people’s resistance grows stronger, the role of international solidarity is more important than ever. The building of solidarity for the people is only strengthened if the international community has an up-to-date understanding of the political situation in the Philippines.

Click here to subscribe to PhilConcerns. We encourage you to subscribe to stay up to date on the situation in the Philippines.

ICHRP is a global network of organizations, concerned about the human rights situation in the Philippines and committed to campaign for just and lasting peace in the country.

Source: ichrp.net

International Human Rights Organization Calls for Surfacing of Youth Leaders Patricia Cierva and Cedrick Casaño

Press Release ICHRP June 1, 2023

As the world marked the International Week of the Disappeared, soldiers from the Philippine Army’s 501st Infantry Brigade (Bde) are alleged to have abducted peasant and youth organizers Michael Cedrick Casaño and Patricia Nicole Cierva. According to reports from concerned citizens, on May 16, 2023, Cedrick and Cierva were captured alive by elements of 501st IBde in Barangay Cabiroaoan, Gonzaga town, Cagayan.

“The International Coalition for Human Rights in the Philippines (ICHRP) demands an end to the reign of terror on political dissent, and calls for the immediate surfacing of all activists who have been forcibly disappeared by state forces,” said Peter Murphy, ICHRP Chairperson.

“The whole world must know that the new Marcos Jr administration in the Philippines continues the brazen violation of human rights carried out by former President Duterte. In particular, the forcible disappearance of progressive political activists is already worse than under Duterte,” Mr. Murphy said.

Patricia Cierva is a high-profile former student leader, held in affection by her generation of students. Pat was prominent at the University of the Philippines Manila 2016-19, and Chairperson of the Kabataan Party-List for the National Capital Region in 2018. A student in development studies, she opted to do her practicum in Cagayan Province in the north-east of Luzon in 2019. She went back to Cagayan province to share her knowledge and empower the farmer communities.

Cedrick Casaño is a former philosophy student at the Polytechnic University of the Philippines. He was an active campaigner for the “Green Platform” in Cagayan, where magnetite sand mining operations were damaging the environment that would result to food insecurity and biodiversity loss. 

The reported incidents of Enforced Disappearance are alarming and seem to be the trend. One of the most recent cases is the enforced disappearance of indigenous peoples’ rights defenders Gene Roz “Bazoo” de Jesus and Dexter Capuyan, who went missing since May 18, 2023.

To date the Philippine Government has not ratified the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (ICPPED). It was one of the recommendations by several UN member states including Japan, France, Denmark, Italy and Brazil during the Universal Periodic Review in 2022, which the Philippines has not accepted.

“The spate of Enforced Disappearances during this first 11 months of President Ferdinand Marcos Jr. is a full proof that the lives of Filipino community activists are at stake. The Philippine government must surface the disappeared, and ratify and comply with ICPPED”, concluded Murphy.

Contact: Peter Murphy +61 418 312 301 chairperson@ichrp.net 

Source: ichrp.net

Najaarsactie 2021

De toekomst van de Cordillera is aan de jongeren

De Filipijnen zijn een republiek in Zuidoost-Azië. Het bestaat uit duizenden eilanden, is negen keer groter dan België en telt meer dan 100 miljoen inwoners. Een groot deel van hen leeft in armoede. 

Land is leven 

Dat is niet anders in de Cordillera, de grootste bergketen van het land, helemaal in het noorden. De Cordillera is een ruwe, maar prachtig groene bergketen, ongeveer even groot als Vlaanderen en met twee keer zoveel inwoners als Limburg. Die inwoners zijn inheemse bevolkingsgroepen die al tientallen jaren geconfronteerd worden met ontbossing, mijnbouw, omstreden ontwikkelingsprojecten en een gebrek aan respect voor hun culturele eigenheid. Maar het zijn ook fiere en strijdvaardige mensen die blijven ijveren voor hun voorvaderlijke gronden en cultuur. Land is leven voor hen. 

Dat geldt ook voor de talrijke jongeren van de Cordillera (1 op de 3 is er jonger dan 18 jaar!). Ze hebben moeilijker toegang tot onderwijs en gezondheidszorg dan hun andere Filipijnse leeftijdsgenoten, omdat ze in de moeilijk bereikbare bergketen wonen. Bovendien lopen ze een grotere kans op traumatiserende contacten met het Filipijnse leger, dat massaal aanwezig is in de regio. Die militaire aanwezigheid is typisch voor gebieden waar de overheid grondstoffen wil ontginnen zonder rekening te houden met de lokale bevolking. 

Gelukkig heeft de inheemse bevolking in de Cordillera een rijke traditie in het verdedigen van hun rechten. Dat uit zich in tal van actieve organisaties. Duurzaam waken over het voorvaderlijke land voor toekomstige generaties behoort tot de kern van hun eeuwenoude levenswijze. Geen wonder dus dat kinderen en jongeren een belangrijke rol spelen in de gemeenschap. Net als hun (voor)ouders willen zij zich organiseren. Maar het ontbreekt hen vaak aan kennis en middelen. 

Vormingscentrum CYC 

Daar wil het Cordilleran Youth Center verandering in brengen. Het CYC is een vormingscentrum voor en door inheemse jongeren tussen 13 en 35 jaar. In de komende jaren wil het centrum intensief samenwerken met 14 studenten- en jongerenorganisaties in de regionale hoofdstad Baguio en de zes provincies van de regio. Deze organisaties bereiken ongeveer 450 jongeren. Ze zullen allemaal kansen krijgen om zich te ontwikkelen tot bekwame rolmodellen en leiders. 

Globale steun 

We zijn al enige tijd geleden een langdurige samenwerking met het CYC aangegaan. Die wordt ook ondersteund door de gemeente Pelt, provincie Limburg en de Belgische ontwikkelingssamenwerking (DGD). Voor de uitvoering van het project werken we samen met KIYO, een Belgische ngo. In de Filipijnen wordt de uitvoering ter plaatste opgevolgd door een lid van onze organisatie. 

Om dit mogelijk te maken rekenen wij daarom ook tijdens onze 38ste najaarsactie op jullie steun waarvoor nu al, in naam van jongeren van de Cordillera, onze hartelijke dank! 

In de Filipijnen 

Om welbekende redenen konden we in 2020 onze jaarlijkse speculaasverkoop niet laten doorgaan. Dat betekende uiteraard een grote domper voor onszelf, de Wroeter en CYC. In 2019 bracht onze najaarsactie in totaal 8.076 euro op. Daarvan ging 4.112 euro naar onze partner CYC en 3.964 euro naar De Wroeter. Dat bedrag was zeer welkom voor CYC en is inmiddels nuttig besteed aan o.a. materiële en psychologische ondersteuning van door de pandemie getroffen studenten, deelname aan debatten met de overheid over onderwijs tijdens deze moeilijke periode en de opstart van kleine ondernemingen in hun organisaties om nog beter op eigen benen te kunnen staan. 

Bij ons 

Ook de medewerkers van De Wroeter zijn zeer blij dat u hun speculaas zo waardeert. De Wroeter is een activiteitenboerderij in Kortessem waar mensen met een mentale beperking worden ingeschakeld in het arbeidsproces. Onze bestelling maakt voor hen echt een verschil. Met uw steun krijgen mensen met een beperking van bij ons toch de kansen die ze verdienen. 

Bedankt! 

Hiervoor willen wij u allen hartelijk danken, ook namens onze contactpersoon in de Filipijnen. Hij kon met eigen ogen vaststellen hoe uw bijdrage het lot van Filipijnse jongeren beter maakt. Wij hopen ook dit jaar zo’n mooi bedrag te kunnen overmaken aan het Cordilleran Youth Center. 

Speculaas van De Wroeter 

Het Steunfonds Filipijnen Overpelt verkoopt tijdens het weekend van 27 – 28 november en 4 – 5 december speculaas aan een twintigtal kerken in Noord-Limburg, voor 4 euro per pakje. De speculaas wordt gebakken in dagcentrum De Wroeter in Kortessem. Zo kunnen de mensen er zich verder ontplooien door er biologische groenten en fruit te kweken en hun zelfgemaakte producten in hun winkel of op de markt te verkopen. 

Met deze actie steunen we dus niet alleen een Filipijns, maar ook een Belgisch project. 

post

Jaarverslag SFO 2020

De Filippijnen in 2020

We nemen je bij de opmaak van ons verslag van het bewogen jaar 2020 graag even mee voor een korte bloemlezing van de belangrijkste Filipijnse krantenartikelen van de voorbije dagen en weken.

We beginnen in deze tijden uiteraard met corona. De Filipijnen hebben onlangs de kaap van de een miljoen besmettingen overschreden. Met ongeveer 75.000 patiënten in het ziekenhuis staat de medische sector onder zware druk. Net zoals in India liggen er ondertussen ook hier patiënten tot op de stoep

De hoofdstad Manilla is al sinds half maart 2020 in verschillende gradaties van lockdown en de regels werden door het snel toenemend aantal besmettingen onlangs opnieuw verstrengd. Door het uitblijven van hulp van de overheid ontstond er een plotse golf aan privé-initiatieven om voedsel in te zamelen en in “community pantries” uit te delen aan de snel groeiende wachtrijen van arme mensen die het na een jaar echt niet meer zien zitten.

Deze spontane initiatieven leggen de onmacht en de onwil van de overheid bloot om op een effectieve wijze met deze crisis om te gaan. Verschillende internationale analisten zoals o.a. die van de Wereldbank en de Asian Development Bank geven aan dat vanwege de chaotische reactie van de regering op de pandemie, de Filipijnen een van de laatste economieën in Azië zal zijn om te herstellen van deze volksgezondheids- en economische crisis.

Een beetje onverwacht bleken deze “community pantries” een doorn in het oog van het leger want vanaf het eerste moment werden de initiatiefnemers bestempeld als “communisten”.  Dat leidde tot verhitte discussies tussen het leger en een meerderheid van de senatoren en de alsmaar luidere roep om de 330 miljoen euro van het fonds ter bestrijding van het communisme voor 2021 om te zetten naar hulp voor de armen.

De reactie van het leger op de “community pantries” en het feit dat die nationale werkgroep ter bestrijding van het communisme – tegen de grondwet in – geleid wordt door een generaal in actieve dienst, zijn maar enkele van de recentste kenmerken van een evolutie die al langer op til is: de militarisering van de overheid en het beleid.

We hadden het in vorige jaarverslagen al over de krimpende ruimte voor het sociaal middenveld en de niet aflatende moorden op leden van basisorganisaties, mensenrechtenverdedigers, advocaten en journalisten. Dat is er niet op verbeterd, mede als gevolg van de nieuwe wet tegen het terrorisme. Deze evolutie kende een voorlopig triest hoogtepunt met wat hier als “Bloody Sunday” de geschiedenis is ingegaan, de moord op negen leden van basisorganisaties (7 maart 2020).

We kijken tot slot al even vooruit naar ons volgende verslag. Dat zal dan waarschijnlijk grotendeels over de verkiezingen gaan. Die koorts begint hier, corona of niet, nu al de kop op te steken. Tenzij er een alternatief kan ontwikkeld worden voor het huidige autoritair populisme verwachten de politieke analisten dat het een tweestrijd wordt tussen de clan van Duterte en … die van Marcos. Van de eerste wordt verwacht dat hij zijn noodbevoegdheden en fiscale middelen zal aanwenden om zijn dochter, Sara Duterte, of een nauwe bondgenoot, al dan niet uit het leger, aan de macht te krijgen.

Wij  en basisorganisaties in de Filipijnen hopen daarom ook in het volgende jaar op jullie steun te rekenen voor het uitbouwen van een democratische en rechtvaardige samenleving voor het Filipijnse volk.


Najaarsactie 2020

Ook voor onze solidariteitswerking betekende covid-19 in 2020 een zware opdoffer. Vanaf maart moesten we ons noodgedwongen beperken tot onlineoverleg. Onze vertegenwoordiger in de Filipijnen kon niet naar België komen. Onze najaarsactie (verkoop, eerst van mandarijntjes, daarna van speculoos van De Wroeter aan Kerken in Noord Limburg en in ons netwerk), die we al sinds 1984 onafgebroken organiseren, kon niet doorgaan.


Projecten 2020

Tijdens het jaar 2020 ondersteunden we met de opbrengst van de najaarsactie van 2019 (4.112 euro), de steun van de gemeente Pelt (voor 2019 en 2020 in totaal 6.634 euro) en de steun van de provincie Limburg (9.000 euro) de projecten van onze partner CYC (Cordilleran Youth Center). De projecten werden uitgevoerd in samenwerking met de ngo KIYO en ontvingen naast de hierboven vermelde bijdragen ook steun van DGD. Het project met de steun van de provincie Limburg rond economische empowerment van jongerenorganisaties zou starten op 1 oktober maar werd als gevolg van de coronabeperkingen uitgesteld naar februari 2021.

CYC is een opleidings- en educatiecentrum voor en door inheemse jongeren tussen 13 en 35 jaar. CYC verleent haar diensten aan studentenorganisaties en organisaties van inheemse jongeren in Baguio en de zes provincies van de regio. CYC is een dynamische organisatie die uitsluitend wordt geleid door jongeren (de maximumleeftijd is 35 jaar). CYC werkt met enkel drie voltijdse stafleden voor coördinatie, administratie en financieel beheer.

De interventiestrategie van het project is die van de rechtenbenadering met componenten van empowerment van inheemse kinderen en jongeren, beleidsbeïnvloeding van lokale overheden en het opbouwen van een publiek draagvlak hiervoor.

Ondanks de moeilijke sociaal-politieke context kon CYC samen met de jongeren- en studentenorganisaties tijdens 2020 in totaal 55 activiteiten uitvoeren: 

  • 19 rond empowerment: algemene vergaderingen van jongeren- en studentenorganisaties, uitwisselingen met inheemse ouderen, vormingen in organisatorisch beheer, publiek spreken en rechten…
  • 22 rond publiek bewustzijn: publieke acties, mediaprojectie, filmvoorstellingen, fototentoonstellingen en productie en verspreiding van getuigenissen en informatieve materialen…
  • 14 rond belangenbehartiging ten aanzien van lokale overheden. Deze activiteiten werden naargelang de coronabeperkingen online uitgevoerd of waar mogelijk in fysieke vorm.

CYC beperkt zich niet tot de uitvoering van haar opgestelde project en ageert dynamisch op veranderingen. Zo ondersteunde CYC tijdens de lockdowns gestrande studenten in Baguio met voeding, hygiënische voorzieningen en basismedicijnen. CYC produceerde ook beschermingsmaterialen (mond- en gezichtsmaskers). Ze doneerden die  aan het ziekenhuis van Baguio en gezondheids- en politieposten in de stad. Ze kwamen ook op voor de rechten van kinderen en jongeren tijdens de strenge lockdowns en organiseerden een psychosociale ondersteuningsactiviteit voor depressieve jongeren.

Zoals hierboven beschreven werd het project uitgevoerd in een verslechterend sociaal politiek klimaat van mensenrechtenschendingen en lastercampagnes tegen kritische organisaties en individuen. Ook CYC en andere jongerenorganisaties in de Cordillera werden hiervan het slachtoffer. Toch konden ze zich handhaven door het indienen van klachten bij de Mensenrechtencommissie en het beïnvloeden van het beleid van het lokale bestuur.

Sinds de start van de samenwerking met KIYO in 2018 en met het Steunfonds Filipijnen in 2019 heeft CYC ondertussen 124 lokale jongeren- en studentengroepen (met ongeveer 1.700 leden) bij haar werking kunnen betrekken. 78 van deze leden zijn ondertussen uitgegroeid tot volwaardige jongerenleiders met de nodige capaciteiten om hun organisaties te leiden en aan sensibilisering en beleidsbeïnvloeding te doen. CYC heeft tot nog toe haar thema’s en activiteiten 123 maal in de media kunnen projecteren en heeft haar sociale media verder kunnen uitbouwen tot meer dan 9.500 volgers op Facebook. Meer weten? Kijk naar deze video of bezoek onze website, de Facebookpagina van CYC en de website van KIYO.

Hieronder delen we graag een paar sfeerbeelden:

Vorming voor publiek spreken

 Indiening van protest bij de Mensenrechtencommissie

Productie van beschermingsmateriaal

Hulpverlening aan gestrande studenten

Publieke actie rond corona en onderwijs

Vertegenwoordiging Mondiale Raad Pelt

We vallen in herhaling: corona zorgde ook voor de Mondiale Raad Pelt voor een moeilijk jaar. post

Op 1 januari 2019 fuseerden de gemeenten Overpelt en Neerpelt tot de gemeente Pelt. De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) van Neerpelt en de Derde Wereldraad (DWR) van Overpelt fuseerden tot Mondiale Raad (MR) Pelt. Sinds begin 2019 waren de vergaderingen van de MR Pelt gemeenschappelijk. Subsidiereglementen werden herschreven en later door de gemeenteraad en het schepencollege goedgekeurd. In opeenvolgende vergaderingen van 2019 was er veel ruimte voor onderlinge kennismaking van de deelnemende organisaties, door zich aan elkaar voor te stellen.

Op 23 februari 2020 was er, kaderend in de fusie, een erg geslaagde open informatieochtend voor alle Peltse mondiale partners én geïnteresseerde burgers, met ruim 40 aanwezigen, waar de doelstellingen en werking van de Mondiale Raad aan alle geïnteresseerden in de gemeente, op een frisse en gevarieerde manier, werden gepresenteerd. 

Enkele weken later viel het corona-doek, waardoor de dynamiek die er op 23 februari ontstond, niet echt productief kon worden gemaakt. In 2020 hadden we door corona slechts twee fysieke MR-vergaderingen: 6 februari (voor corona) en op 7 oktober. Als SFO-vertegenwoordiger in het dagelijks bestuur van de MR Pelt hadden we wel meermaals overleg met de voorzitter van de MR, de schepen Ontwikkelingssamenwerking en de ambtenaar, o.m. om de ingediende voorstellen voor projectsubsidies van de 14 deelnemende organisaties te bespreken en beoordelen. We participeerden ook aan een special over ontwikkelingssamenwerking in het oktobernummer van de PLT, het gemeentelijk informatiemagazine

Na enkele brutale schendingen van de mensenrechten (op 17 augustus 2020 de moord op Zara Alvarez en op 26 augustus de verwoesting van een MISFI-schooltje op Mindanao, waarover dadelijk meer) stimuleerden we het bestuur van Pelt om middels een brief van de burgemeester, dd. 10 november 2020,  aan de Minister van Buitenlandse Zaken Wilmes, erop  aan te dringen om bezorgdheid te uiten bij de diplomatieke vertegenwoordigers van de Filipijnen in België.


Steun voor Zara

Op 17 augustus werd Zara Alvares vermoord. Zara werkte voor de mensenrechtenorganisatie Karapatan. Enkele weken eerder kreeg Karapatan een anoniem telefoontje: als ze niet stopte met haar kritiek op het Duterteregime zou ze op een hitlist komen. Zara liet zich niet intimideren. Haar moed kostte haar het leven, net zoals dat voor vele tientallen activisten het voorbije jaar het geval was. Toen we vernamen dat Zara, een alleenstaande moeder, een dochter van 12 jaar achterliet, besloten we via sociale media een infocampagne te organiseren met de oproep om een gift voor de verdere opvoeding van de dochter van Zara. We konden zo 1900 euro doneren aan de familie.

In het najaar vernamen we meer slecht nieuws:  een schooltje voor de Lumad, een inheems volk op Mindanao, werd door een paramilitaire bende vernietigd. Grootgrondbezitters en ontginningsbedrijven azen op de gronden van dit volk. Maar voor de Lumad hebben deze gronden een spirituele betekenis. Roofbouw op de natuur beleven zij als een aanslag op hun voorouders van wie de geesten in deze gebieden nog leven en op hun levenswijze. Om het verzet van de Lumad te breken, tracht men hun cultuur te vernietigen. De aanslag op de school kadert in die context van brute repressie. 

Het project werd uitgevoerd door de organisatie MISFI (Mindanao Interfaith Services Foundation Incorporated) van mei 2011 tot mei 2012 en dit in 3 gehuchten van het dorp Matupe, gelegen in de gemeente SanFernando van de provincie Bukidnon op het zuidelijk eiland Mindanao. De totale doelgroep bevat 100 gezinnen. Het project werd uitgevoerd met steun van de gemeente Overpelt (2.000 euro), het Steunfonds Filipijnen (3.405,14 euro) en de Provincie Limburg (8.000 en 1.800 Euro). MISFI zelf droeg 59.299,46 Filippijnse Peso (of ongeveer 1.000 euro) bij aan het project.

In september keurde de VN een resolutie goed die het Duterteregime op de vingers tikte voor het geweld en de license to kill. De repressie tegen activisten is nog maar het topje van de ijsberg. In het kader van de war on drugs. Intussen zijn al circa 30.000 dealers en druggebruikers standrechtelijk terechtgesteld. Vaak gaat het om afrekeningen die niets met drugs te maken hebben maar om geschillen van allerlei aard tussen politieagenten en het slachtoffer.

De resolutie kwam tot stand dankzij het lobbywerk van de ICHRP, de International Coalition for Human Rights in the Philippines. De ICHRP begon in 2020 ook met de voorbereiding van de oprichting van een Europese afdeling en vroeg aan SFO om toe te treden tot de coalitie. Op 22 januari 2021 werd de ICHRP officieel gelanceerd. Het belangrijkste objectief voor 2021 is een nieuwe VN resolutie met economische sancties om het Duterteregime onder druk te zetten. 


Stop the Killings

10 december viert de ondertekening van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Sindsdien blijven sociale bewegingen onze basisrechten verdedigen. Zo kwam waardig werk er dankzij stakingen, stopten inheemse groepen mijnbouwprojecten en plaatsen betogende jongeren klimaatrechtvaardigheid hoger op de agenda.

Sinds 2006 organiseert het platform “Stop the killings” op 10 december een actie om aandacht te vragen voor de schendingen van de rechten van sociale bewegingen in het zuiden. De eerste actie was een initiatief van de solidariteitswerking rond de Filipijnen en de directe aanleiding waren de vele aanslagen op Filipijnse activisten, vooral bij de boeren en arbeiders. Het initiatief werd in de loop der jaren uitgebreid naar Colombia, Brazilië, Palestina, Turkije, Chili, … 
Omwille van de corona-pandemie werd in 2020 gekozen voor een online editie.


20 km van Brussel

Al vele jaren lopen er leden en sympathisanten van Steunfonds Filipijnen mee met een groep van Viva Salud in de 20 km van Brussel die elk jaar in mei doorgaat. Helaas ging de editie van 2020 niet door.


Manifiesta

Ook  Manifiesta, het jaarlijkse feest van de solidariteit door de Geneeskunde voor het Volk in Bredene, kon in 2020 niet plaatsvinden.


Educatieve activiteiten

Zoals elk jaar, proberen we ons steentje bij te dragen aan een breder draagvlak voor internationale solidariteit:

Presentatie vormingsweekend in verband met de Filipijnen

Studenten van de richting ‘zuidwerking’ en ‘agro- ecologie’ van de hogeschool Odisee kunnen via een ervaringsstage kennis, inzichten en ervaringen uit hun vakgebied uitwisselen met zowel studenten, boeren, gezondheidswerkers en andere “locals” in de Filipijnen. Door deze uitwisseling zullen de studenten een andere cultuur leren kennen en een beetje kunnen integreren in lokale gemeenschappen in de Cordillera. Het uiteindelijk doel van deze ervaringsstage is het bieden van een grote kans voor studenten om hun blik en kennis te verruimen inzake duurzame ontwikkeling, interculturele communicatie en samenwerking, zuidwerking en tenslotte ook landbouw en agro-ecologie of gezondheidszorg in de Filipijnse Cordillera. Hun reis bereidden ze grondig voor, onder meer tijdens een vormingsweekend in Sint-Niklaas. Joris Smeets, lid van ons steunfonds, verzorgde daar op 8 februari een uitgebreide presentatie over zijn ervaringen in de Cordillera, waarover hij in 2009 een boek uitbracht.


Vergaderingen leden

De leden van het Steunfonds Filipijnen kwamen in 2020 virtueel samen op 29 januari, 19 april, 14 juni en op 13 september. Tijdens die laatste bijeenkomst moesten we er ons bij neerleggen dat een najaarsactie in 2020 niet haalbaar was. Van de andere werkzaamheden hielden de leden elkaar via e-mail op de hoogte. Op 15 augustus kwamen we samen voor een coronaveilige wandeling.

post

Internationale groeperingen uiten hun zorgen

Internationale groeperingen uiten hun zorgen

De Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging en nog meer dan honderd internationale groeperingen tonen in een gezamenlijke brief aan het  Hooggerechtshof en het Departement van Justitie hun zorgen over de mensenrechtensituatie in de Filippijnen. 

NFS persbericht, Amsterdam 7 juni 2021 | Foto credit Darren Langit, Rappler

In een gezamenlijke brief die vandaag is verzonden aan de Filippijnse Opperrechter Alexander Gesmundo en aan Minister van Justitie Menardo Guevarra, hebben meer dan honderd organisaties en personen hun “diepe bezorgdheid geuit over de recente buitengerechtelijke executies, gerechtelijke intimidatie, willekeurige arrestaties en detentie en bedreigingen middels rood-labelen tegen mensenrechtenverdedigers, waaronder Karapatan mensenrechtenwerkers, mensenrechtenadvocaten, vakbondsleden en vakbonden in de publieke sector en organisatoren van gemeenschapspantry’s in de Filippijnen”.

De groepen drukten de functionarissen tevens op het hart om “de regels inzake huiszoekingsbevelen en uitgifte van arrestatiebevelen, die routinematig lijken te worden toegepast om hen gerechtelijk lastig te vallen en willekeurig op te sluiten” te onderzoeken en te herzien; en om “de regels over het voorrecht inzake dagvaardingen met bescherming (amparo) en de toegang tot gegevens (habeas data) te onderzoeken en te herzien, om ervoor te zorgen dat mensenrechtenverdedigers tijdige, relevante en uitgebreide juridische bescherming krijgen tegen bedreigingen van hun leven, veiligheid en vrijheid, inclusief rood-labelen en gender-gerelateerde bedreigingen tegen vrouwen en queer mensenrechtenverdedigers”.

Onder de groeperingen die de brief hebben ondertekend zijn internationale mensenrechtenorganisaties: Asian Human Rights Commission, Civicus, de World Organisation Against Torture en de International Federation for Human Rights (in het kader van het Observatorium voor de Bescherming van Mensenrechtenverdedigers), Front Line Defenders, International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI), International Coalition Against Enforced Disappearances (ICAED), International Coalition for Human Rights in the Philippines, Just Associates (JASS), Lawyers’ Rights Watch Canada (LRWC), MADRE, Action Network Human Rights Philippines (AMP), Action Solidarité Tiers Monde (ASTM).

Mensenrechtengroeperingen, juristen, academici, religieuze leiders en burgerbewegingen uit de Filippijnen, Australië, Bangladesh, België, Canada, Catalonië, Tsjaad, Europa, Japan, Hong Kong, Duitsland, Guinea, Maladiven, Moldavië, Nederland, Singapore, Spanje, Uganda, VS, en het Verenigd Koninkrijk ondertekenden ook de brief.

De groepen noemden de moorden en arrestaties van activisten tijdens de gebeurtenissen op ‘Bloody Sunday’ van 7 maart 2021, de intimidatie van advocaten die indieners van petities tegen de Anti-Terrorismewet van 2020 bij het Hooggerechtshof bijstonden, de gerechtelijke intimidatie en verzonnen aanklachten tegen Karapatan-medewerkers en vakbondsleden en het roodlabelen van organisatoren van pantry’s, universiteiten, journalisten, vakbondsleiders in de publieke sector, waaronder vakbondsleden van de rechtelijke macht en senaatsmedewerkers, leraren van de Alliance of Concerned Teachers en gezondheidsmedewerkers als “laatste in het alarmerende en aanhoudende patroon van criminalisering en geweld tegen mensenrechtenverdedigers in de Filippijnen”.

De brief werd verzonden nadat verscheidene Filippijnse groepen op 17 mei 2021 aanbevelingen hadden gedaan en zaken hadden gemeld bij het Hooggerechtshof naar aanleiding van de verklaring van het Hof van maart 2021 over de aanvallen op advocaten en rechters. ##

Bijgaand is de link naar de gezamenlijke brief die werd verzonden aan het Hooggerechtshof en het Departement van Justitie: https://app.box.com/s/yzprzvnqx2dvnudpbgca55gb8aoku0j9

post

Investigate PH

Eerste INVESTIGATE PH rapport

Dinsdag 16 maart zal een sleutelmoment zijn in de campagne van INVESTIGATE.PH wanneer de Onafhankelijke Internationale Commissie voor Onderzoek naar Mensenrechtenschendingen in de Filippijnen haar eerste rapport zal overhandigen aan het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten (OHCHR), mevrouw Michelle Bachelet. Het rapport bevat de bevindingen van de commissie over de gevallen van mensenrechtenschendingen die zij de afgelopen maanden heeft onderzocht.

Het is het eerste van drie rapporten die dit jaar zullen worden ingediend: het laatste zal worden overhandigd aan de 48e Sessie van de VN-Mensenrechtenraad in september, wanneer de Hoge Commissaris een update zal geven over de uitvoering van de praktische samenwerking met de Filippijnse regering op het gebied van de mensenrechten, zoals voorgeschreven door de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties op zijn 45e Sessie in 2020.

Helaas is de noodzaak van dit onderzoek urgenter dan ooit, aangezien het aantal mensenrechtenschendingen dramatisch toeneemt. Nog maar een week geleden werden negen mensenrechtenverdedigers gedood en zes anderen wederrechtelijk gearresteerd bij gezamenlijke politie- en militaire acties. In tegenstelling tot wat de Filippijnse regering tijdens de lopende 46e zitting van de UNHCR beweerde, laten het rechtssysteem en de binnenlandse verantwoordingsmechanismen de slachtoffers in de steek.

Volg de uitzending live op Facebook

Bron: NFS nieuwsbericht

post

Holle claims van Filippijnse regering

Holle claims van Filippijnse regering bij VN-mensenrechtenraad

Persbericht Internationale Coalitie voor de Mensenrechten in de Filippijnen (ICHRP)

“De geruststellende diplomatieke toon van de boodschap van de Filippijnse minister van Justitie Guevarra aan de VN-Mensenrechtenraad gisteren kan de bittere waarheid niet verbergen dat er tot dusverre geen verantwoording is afgelegd over de moord op tienduizenden burgers door politie en het leger in de oorlog van de regering tegen drugs en het verzet,” zei Peter Murphy, woordvoerder van de wereldwijde mensenrechtencoalitie.

“De verklaring begon met het schijnbaar goede nieuws dat de Filippijnse regering vorig jaar op 7 december een mensenrechtencongres had gehouden, maar verzuimde te vermelden dat de politie op 10 december, de Dag van de Mensenrechten zelf, vroeg in de ochtend invallen deed in huizen in Manilla van zes vakbondsleiders en een bekende journalist, en hen optuigden met wapens en explosieven om zo voor borgtocht in aanmerking komende aanklachten onmogelijk te maken.

“Het nieuws werd veel erger op 30 december 2020, toen een gezamenlijke troepenmacht van 500 politieagenten en soldaten op het eiland Panay om 4 uur ‘s morgens een inval deed in de huizen van leiders van de inheemse bevolking ‘Tumandok’, negen van hen in hun huizen executeerde en verder 16 personen arresteerde op basis van verzonnen aanklachten.

“Recentelijk op 15 februari 2021 nam de Filippijnse politie 21 inheemse Lumad-studenten in hechtenis en arresteerde stamoudsten en schoolleraren van hun “Bakwit School” op de Talamban campus van de Universiteit van San Carlos, op Cebu, en beweerde op een absurde manier dat de universiteit “gered” was van een opleiding voor rebellen,” meldde Murphy.

“Alles wat we gekregen hebben via de verklaring van minister Guevarra is nieuws over een niet-gepubliceerd intern evaluatierapport over enkele moorden in de oorlog tegen drugs, een bewering dat er administratieve en strafrechtelijke stappen worden ondernomen tegen sommige politieagenten, en een belofte dat er binnenkort een technisch samenwerkingsprogramma voor mensenrechten met de VN-organisaties zal worden aangekondigd,” aldus de heer Murphy van de Internationale Coalitie voor de Rechten van de Mens in de Filippijnen (ICHRP).

“Minister Guevarra vertelde de VN-Mensenrechtenraad dat de oorlog tegen drugs van president Duterte een “campagne is die breed wordt gesteund door ons volk”, maar hij heeft nagelaten te melden dat de bevolking het recht van beschuldigden steunt om aangeklaagd te worden en een eerlijk proces te krijgen, en dat beschuldigden niet zonder proces worden doodgeschoten,” aldus de heer Murphy.

Volgens de verklaring van de Internationale Coalitie voor de Rechten van de Mens in de Filippijnen is het in feite niet minder dan de President zelf die overheidsinstanties aanmoedigt en beleidsvoorschriften afgeeft om mensenrechtenschendingen te plegen. Tijdens een toespraak afgelopen december 2020 riep President Duterte de politie expliciet op om eerst te schieten en zich later zorgen te maken over de mensenrechten.

“De president heeft talloze keren duidelijk gemaakt dat hij niet om mensenrechten geeft en heeft de autoriteiten aangemoedigd om mensen te vermoorden. En dit is wat Guevarra heeft geprobeerd te verdoezelen tijdens zijn optreden in zijn hoge functie in het VN-orgaan,” aldus Murphy.

De ICHRP benadrukte dat “de heersende cultuur van straffeloosheid en de escalatie van de schendingen van mensenrechten, een forse belediging zijn ten aanzien van de inspanningen van de VN-Mensenrechtenraad en de hele internationale gemeenschap.”

De reactie van de ICHRP op de VN resolutie van 7 oktober was de oprichting van de onafhankelijke internationale commissie voor onderzoek naar mensenrechtenschendingen in de Filippijnen, die in december 2020 werd aangekondigd en in januari van dit jaar werd gelanceerd onder de naam INVESTIGATE PH. Het zal zijn eerste rapport presenteren aan Hoge Commissaris mevrouw Michelle Bachelet op 15 maart 2021.

Bron: Empty claims by Philippine gov’t at UN Human Rights Council | International Coalition for Human Rights in the Philippines (ichrp.net)

post

MISFI school

Vernielingen aan gesteunde school

Op 26 augustus ’20 heeft een paramilitaire groep in de stad San Fernando de schoolgebouwen van het MISFI (Mindanao Interfaith Services Foundation Incorporated) voor de ogen van de studenten en leraren geplunderd en afgebroken. In 2011 verleende het Steunfonds Filipijnen samen met de gemeente Overpelt en het Limburgse provinciebestuur financiële steun aan het MISFI voor de bouw van deze school annex gemeenschapscentrum. Hierdoor konden de kinderen van een honderdtal landbouwgezinnen van onderwijs genieten.

Naar aanleiding van deze feiten schreef de gemeente Pelt een brief aan minister van BuZa Sophie Wilmès.


Geachte mevrouw de minister

Met dit schrijven uiten wij onze diepe bezorgdheid over de cultuur van straffeloosheid en de hiermee samengaande buitengerechtelijke executies, die momenteel op de Filipijnen heerst.

Zo werd op 17 augustus ’20 mensenrechtenactiviste Zara Alvarez vermoord. Zij zette zich o.a. in voor de lokale boeren en landarbeiders die strijden voor recht op land. Vorig jaar nog werd mevrouw Alvarez genomineerd als één van de ‘changemakers’ in de campagne van 11.11.11.

En op 26 augustus ’20 heeft een paramilitaire groep in de stad San Fernando de schoolgebouwen van het MISFI (Mindanao Interfaith Services Foundation Incorporated) voor de ogen van de studenten en leraren geplunderd en afgebroken. Het leger dreigde tevens alle leraren te arresteren en heeft hen bevolen het gebied te verlaten. 

Onze gemeente heeft een bijzondere band met voornoemde school. Immers in 2011 verleenden wij samen met het Limburgse provinciebestuur en het lokale Steunfonds Filipijnen financiële steun aan het MISFI voor de bouw van deze school annex gemeenschapscentrum. Hierdoor konden de kinderen van een honderdtal landbouwgezinnen van onderwijs genieten.

Wij vragen u dan ook met aandrang om onze bezorgdheid over deze gebeurtenissen over te maken aan de diplomatieke vertegenwoordigers van de Filipijnen in ons land.

Waarvoor dank.

Met oprechte hoogachting

de algemeen directeur,
Peter Spooren
de burgemeester,
Frank Smeets

modiale raad Pelt
Marijke Claes