post

 

Onze jaarlijkse speculaasverkoop aan de kerken in Noord-Limburg is afgerond. Dank zij de vrijwillige medewerking van zovele parochies en van vele medewerkers konden we weer een flink bedrag inzamelen voor het project in de Filipijnen.

Alles samen heeft dit in totaal  3947 euro netto opgebracht voor de boeren van Masbate. Dit geld gaat integraal naar dit project. Eén van onze contacten woont in de Filipijnen en zal dit project verder opvolgen. Dit geld wordt tot de laatste euro goed besteed.

De Wroeter is u evenzeer dankbaar voor de steun die u hen bood door hun speculoos te kopen/verkopen. Zij mochten 3666 euro ontvangen van deze actie!

Wij danken iedereen dan ook van ganser harte in naam van Filipijnse boeren.