post

Solidariteit
om het virus terug te dringen

Het virus doodt de armen misschien niet, maar honger en armoede doen dat wel. De Filippijnse president Duterte legde zowat de helft van de Filippijnse bevolking op om thuis te blijven om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Politie en leger zien erop toe dat mensen zich aan de regels houden. Een ramp voor miljoenen arme gezinnen die hierdoor zonder inkomen zitten en zich niet kunnen beschermen tegen het virus door gebrek aan toegang tot schoon drinkwater, eten en degelijke huisvesting. Voor de vele contractarbeiders die naar huis worden gestuurd, geldt – geen werk, geen salaris, geen eten.

Door het staatsverbod op massale bijeenkomsten verdienen duizenden chauffeurs veel minder omdat er minder passagiers zijn. Vanwege de afstandsbeperking tot elkaar mogen ze ook minder passagiers per keer meenemen. Chauffeurs melden: Het virus doodt ons misschien niet, maar honger en armoede doen dat wel.

DIRECT in de Filippijnen is een centrum voor rampenbestrijding. DIRECT is onderdeel van de landelijke Citizens Disaster Response Centre (CDRC) . DIRECT geeft aan dat mensen in paniek raken, geen toegang hebben tot artsen en tekort hebben aan voedsel. Vanuit vluchtelingenkampen mogen boeren niet naar hun boerderij. Hulpverleners moeten een quarantainepas verkrijgen om bewaakte posten te mogen passeren. DIRECT biedt concrete steun. Ze verspreiden posters hoe je het virus kunt voorkomen. Andere activiteiten zijn het verdelen van voedselpakketten en de distributie van pakketten met sanitaire voorzieningen zoals zeep, handdoeken en alcohol. 

Wij hopen dat de  hulpverleners ook op jouw steun kunnen rekenen om te voorzien in de hygiënemaatregelen en basisbehoeften van gezinnen en individuen die ernstig zijn getroffen door de huidige pandemie.

Bron: https://www.nefiso.nl/blog/files/d2e72bb74286a972e138438bceef7ffb-100.php